Można już pobrać elektroniczną pełną wersję publikacji "Edukacja globalna na zajęciach historii".        

"Lekcja z klimatem" - publikacja opracowana przez CEO na zlecenie Ministerstwa Środowiska - to pakiet edukacyjny zawierający scenariusze lekcji i materiały dla nauczycieli.

Publikacja zawiera 10 scenariuszy zajęć z zakresu edukacji globalnej, przeznaczonych do wykorzystania na godzinach wychowawczych.

Publikacja zawiera 20 ćwiczeń z zakresu edukacji globalnej.