Ćwiczenie jest podsumowaniem zajęć dotyczących rewolucji przemysłowej w XIX wieku. Pozwoli ono uczniom i uczennicom zrozumieć, czym jest cywilizacja przemysłowa, oraz dostrzec długofalowe efekty industrializacji. Zastosowanie symulacji komputerowej zilustruje zachodzące zmiany klimatyczne i związane z nimi globalne zagrożenia.  

WebQuest to specyficzny rodzaj projektu, który pozwoli młodzieży pracować w jej naturalnym środowisku, jakim jest świat technologii informacyjno-komunikacyjnej. W trakcie realizacji projektu uczniowie i uczennice poznają historię oraz dziedzictwo Legionów Polskich we Włoszech oraz zrozumieją główny przekaz zawarty w słowach hymnu państwowego. Dowiedzą się także, jakie związki łączą Polskę z Haiti, i wyciągną wnioski na temat wpływu przeszłości na teraźniejszość. Pozyskane wiadomości zaprezentują podczas samodzielnie przeprowadzonej lekcji. 

Ćwiczenie stanowi rozszerzenie punktu 20. podstawy programowej i wzbogaca wiadomości młodzieży dotyczące społeczeństwa Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Jego celem jest przedstawienie kolorytu etnicznego jej społeczeństwa w XVI wieku oraz płynących z tego wartości. Uczniowie i uczennice przyjrzą się ówczesnej ulicy, rynkowi miasteczka polskiego, gdzie mozaika etniczna była codziennością, a inny strój, wygląd czy język nie stanowiły problemu. Dowiedzą się także, na czym polegała wówczas dynamika rozwoju gospodarczego. Młodzież dokona analizy materiałów pomocniczych i wyciągnie samodzielne wnioski na temat znaczenia wymiany handlowej oraz różnorodności społecznej w XVI wieku.

Zajęcia ukażą uczniom i uczennicom nietypowość Polski w dobie reformacji w porównaniu z innymi europejskimi państwami. Jednocześnie młodzież dowie się, jakie były przyczyny otwartości Polek i Polaków na nowe wyznania, i samodzielnie określi, jakie korzyści może odnieść państwo dzięki wielokulturowości. 

Ćwiczenie omawia przyczyny i konsekwencje epidemii w przeszłości oraz współcześnie, wyjaśniając, czym są globalne współzależności oraz jakie znaczenie ma współpraca międzynarodowa. Młodzież zapozna się z przykładami dotyczącymi epidemii dżumy, a także SARS oraz eboli, i wymieni przykłady działań, które mogą pomóc w zapobieganiu epidemiom w przyszłości. 

Strony