Podczas ćwiczenia uczniowie i uczennice dowiedzą się, że Bizancjum było miejscem stykania się i przenikania kultur. Różnorodność w relacjach międzynarodowych i międzykulturowych prowadzi do tworzenia się nowej jakości, z której korzystają inne narody i kolejne pokolenia. Ćwiczenie skupia się na przykładach zaczerpniętych ze sztuki oraz architektury i pokazuje, że kultura oraz osiągnięcia cywilizacyjne nie znają granic fizycznych ani politycznych, a sam proces przenikania się kultur ma charakter globalny. 

Uczniowie i uczennice dowiedzą się, jakie państwa znajdują się obecnie na terenach starożytnego Bliskiego Wschodu. Poznają terminy: prawo zwyczajowe i prawo stanowione. Przeanalizują wybrane paragrafy Kodeksu Hammurabiego i zastanowią się nad celowością tworzenia prawa w przeszłości oraz współcześnie. Młodzież otrzyma też podstawowe informacje na temat Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. 

Zajęcia wprowadzają do tematyki edukacji globalnej i pozwalają młodzieży zapoznać się z podstawową terminologią (np. z pojęciami: globalna Północ, globalne Południe) oraz znaczeniem wody dla rozwoju cywilizacji. Uczniowie i uczennice dowiedzą się o najstarszych cywilizacjach wielkich rzek oraz ich spuściźnie. Będą doskonalić umiejętność pracy w grupie i posługiwania się mapami.

Scenariusz „Uczysz, sprzątasz czy prasujesz, zasługujesz na szacunek” – o feminizmie i rolach społecznych na podstawie filmu „1000 x silniejsza”

Scenariusz zajęć na temat gospodarowania zasobami leśnymi.

Strony