Śledzisz doniesienia o dramatycznych wydarzeniach w Tybecie - brutalnych akcjach wojsk chińskich? Chciałbyś wiedzieć więcej o sytuacji tego kraju, jego kulturze i religii? 

Chciałbyś wiedzieć więcej o kulturze Romów, ich historii i sytuacji w Polsce? Wszystkim nauczycielom proponujemy specjalnie przez nas opracowany scenariusz lekcji o Romach.

W trakcie zajęć uczniowie zdobędą wiedzę, umiejętności i kompetencje w następujących obszarach: konflikt izraelsko-palestyński, problemy geopolityczne regionu oraz stosunki między Izraelczykami i Palestyńczykami.

Ćwiczenie to wykorzystuje dotychczasową wiedzę młodych ludzi oraz ich umiejętności czytania i interpretowania materiału ikonograficznego.

Ćwiczenie to pozwala uczniom i uczennicom spojrzeć na kwestię kolonializmu oczami przedstawicieli narodów i państw kolonializowanych.

Strony