Zapraszamy do zapoznania się ze wszystkimi modułami kursu internetowego "Szkoła pełna zasobów"

Autorka artykułu analizuje polski udział w systemie pomocowym oraz odpowiada na pytanie dlaczego Polacy też powinni pomagać.

Artykuł dotyczący transportu w regionach w dużej mierze odciętych od popularnych środków komunikacji. Znajdziecie w nim m.in. pytania badawcze pomocne w przygotowaniu własnego projektu.

Artykuł o tym, jak ludzie dostosowują się do zmian klimatu i walczą o bezpieczeństwo żywnościowe.

Artykuł o tym, jak można wykorzystywać deszczówkę do nawadniania ziemi.

Strony