Zapoznając się z realiami życia w dziewiętnastowiecznym Londynie opisanymi przez Karola Dickensa w Opowieści wigilijnej, uczniowie i uczennice poznają również współczesny wymiar zjawiska ubóstwa. Dzięki dyskusji  o przejawach oraz przyczynach biedy samodzielnie przejawach oraz przyczynach biedy samodzielnie.

Scenariusz z publikacji projektu W świat z klasą "Edukacja globalna na zajęcia języka polskiego w szkole podstawowej" zwraca uwagę młodzieży na to, że niezależnie od pochodzenia, wyznania czy płci wszyscy ludzie 

Scenariusz zajęć do tekstu "Granice wolności słowa"

Edukacja globalna to część kształcenia obywatelskiego i wychowania, która rozszerza ich zakres przez uświadamianie istnienia zjawisk i współzależności globalnych. Jej głównym celem jest przygotowanie odbiorców i odbiorczyń do stawiania czoła wyzwaniom dotyczącym całej ludzkości.

Publikacja powstała z myślą o nauczycielkach i nauczycielach WOS-u poszukujących materiałów edukacyjnych z zakresu edukacji globalnej.

Strony