Zapoznając się z realiami życia w dziewiętnastowiecznym Londynie opisanymi przez Karola Dickensa w Opowieści wigilijnej, uczniowie i uczennice poznają również współczesny wymiar zjawiska ubóstwa. Dzięki dyskusji  o przejawach oraz przyczynach biedy samodzielnie przejawach oraz przyczynach biedy samodzielnie.

 

 Po zajęciach uczeń powinien umieć: wyjaśnić na czym polega metoda projektu, wymienić etapy realizacji projektu i krótko je scharakteryzować, określić czym charakteryzuje się projekt badawczy, wzajemnego uczenia się, społeczny i promocyjny, wskazać korzyści wynikające z udziału w realizacji projektu.

Scenariusz zaprasza uczniów i uczennice do zapoznania się z zapisami Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i analizy kilku przykładów naruszania praw człowieka we współczesnym świecie. Pretekstem do podjęcia tego tematu staje się Quo vadis Henryka Sienkiewicza.

Podczas zajęć uczniowie i uczennice zastanowią się nad znaczeniem osób starszych w funkcjonowaniu społeczeństw świata oraz trudnościami, z jakimi te osoby się zmagają.

Zajęcia poruszają zagadnienie migracji na podstawie noweli Latarnik Henryka Sienkiewicza. Młodzież podejmuje dyskusję o przyczynach tego zjawiska oraz docieka, jaki wkład mogą wnieść przybysze i przybyszki z innych krajów do rozwoju lokalnych społeczności.

Strony