Podczas zajęć uczniowie i uczennice zastanowią się nad znaczeniem osób starszych w funkcjonowaniu społeczeństw świata oraz trudnościami, z jakimi te osoby się zmagają.

Zajęcia poruszają zagadnienie migracji na podstawie noweli Latarnik Henryka Sienkiewicza. Młodzież podejmuje dyskusję o przyczynach tego zjawiska oraz docieka, jaki wkład mogą wnieść przybysze i przybyszki z innych krajów do rozwoju lokalnych społeczności.

Scenariusz stanowi propozycję poszerzenia kontekstu satyry Żona modna Ignacego Krasickiego o zagadnienie nadmiernego konsumpcjonizmu – problemu nasilającego się we współczesnych czasach. Uczniowie i uczennice wspólnie zastanowią się, co to znaczy być odpowiedzialnymi konsumentami i konsumentkami.

 

Przeczytawszy utwory Jana Kochanowskiego oraz Ignacego Krasickiego, młodzież dowie się, że porady dawnych poetów, aby dbać o swoje zdrowie, nie straciły na aktualności. Scenariusz zwraca uwagę uczniów i uczennic na wpływ zanieczyszczonego środowiska na kondycję życiową i zdrowotną ludzi w różnych częściach świata.

Lekcja ma na celu powtórzenie i utrwalenie wiadomości o przemówieniu. Przykładem, na którym analizowana będzie ta forma wypowiedzi, jest wystąpienie dotyczące równości płci. Uczniowie i uczennice dzięki temu przyjrzą się temu zagadnieniu i będą mieli okazję wypowiedzieć się na temat równouprawnienia kobiet i mężczyzn.

 

Strony