Scenariusz jest zaproszeniem do spojrzenia na kwestię sprawiedliwego handlu (fair trade), w tym etycznej mody, i zastanowienia się, czym należy się kierować, dokonując wyboru produktów spożywczych i tekstylnych znajdujących się na sklepowej półce. Podczas lekcji uczniowie i uczennice nauczą się, jak tworzyć wywiad.

 

Uczniowie i uczennice podczas lekcji dowiedzą się, co to jest rozprawka, jak jest zbudowana, jakiego słownictwa używać w tej formie wypowiedzi pisemnej, aby uzasadnić swoje stanowisko. Analizując informacje na temat Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, młodzież dyskutuje o wyzwaniach współczesnego świata.

 

Lekcja ma na celu utrwalenie wiadomości na temat imiesłowów przysłówkowych i przymiotnikowych. Dzięki tekstowi przygotowanemu do ćwiczeń uczniowie i uczennice poszerzą wiadomości na temat zagrożeń mórz oraz oceanów i właściwej ochrony światowych zasobów wody.

Podczas lekcji uczennice i uczniowie przyjrzą się temu, jak Henryk Sienkiewicz przedstawił mieszkanki i mieszkańców Afryki w powieści "W pustyni i w puszczy". Obraz ten skonfrontują ze wskazówkami stworzonymi przez Afrykanów dotyczącymi tego, jak chcieliby, żeby mówiono i pisano o Afryce i o nich samych.

Scenariusz zwraca uwagę uczniów i uczennic na to, że nowela Bolesława Prusa porusza wciąż aktualne tematy związane z zapewnieniem wszystkim dzieciom na świecie właściwej opieki medycznej, edukacji i godnego życia.

Strony