Scenariusz zaprasza uczniów i uczennice do dyskusji na temat umiejętnego udzielania pomocy. Poprzez interpretację mitu o Prometeuszu, zwanym pierwszym dobroczyńcą ludzkości, uczniowie i uczennice zastanowią się nad mądrą pomocą, czyli taką, która nie powiela stereotypów i nie narusza godności osób, którym jest udzielana.

Scenariusz to propozycja zajęć, podczas których uczniowie i uczennice będą doskonalić umiejętności tworzenia opowiadania. Będzie ono dotyczyło zmiany klimatu, istotnego zagadnienia edukacji globalnej.

Scenariusz z publikacji projektu W świat z klasą "Edukacja globalna na zajęcia języka polskiego w szkole podstawowej" zwraca uwagę młodzieży na to, że niezależnie od pochodzenia, wyznania czy płci wszyscy ludzie są równi i zasługują na sprawiedliwe traktowanie.

Scenariusz zajęć do tekstu "Granice wolności słowa"

Edukacja globalna to część kształcenia obywatelskiego i wychowania, która rozszerza ich zakres przez uświadamianie istnienia zjawisk i współzależności globalnych. Jej głównym celem jest przygotowanie odbiorców i odbiorczyń do stawiania czoła wyzwaniom dotyczącym całej ludzkości.

Strony