Często mówi się, że współczesny świat stał się globalną wioską, a za sprawą globalizacji różne jego regiony coraz bardziej się do siebie upodabniają i coraz więcej je ze sobą łączy. Jakie są więc pozytywne i negatywne skutki globalizacji? Podczas zajęć młodzież będzie ćwiczyć tworzenie kontrargumentów oraz utrwali sobie formę rozprawki. 

Uczniowie i uczennice zapoznają się z fragmentem opowiadania science-fiction o Brazylii i na jego podstawie ćwiczą nazywanie części mowy oraz określają kategorie gramatyczne poszczególnych wyrazów, a także piszą streszczenie i redagują notatkę w formie mapy myśli. Ćwiczenie można wykorzystać na lekcji powtórzeniowej przed egzaminem lub zadać w ramach pracy domowej. 

Scenariusz, którego założeniem jest kształtowanie u młodzieży poczucia empatii i solidarności z uchodźcami i uchodźczyniami. Podczas pierwszej lekcji uczennice i uczniowie zapoznają się z zagadnieniem migracji i uchodźstwa, poznając autentyczne historie. Druga lekcja poświęcona jest formie listu oficjalnego – młodzież zapoznaje się z działalnością organizacji Amnesty International i pisze list oficjalny na temat praw człowieka w kontekście uchodźstwa. 

Podczas zajęć młodzież dowiaduje się, czym jest odpowiedzialna turystyka. Scenariusz można wykorzystać przy omawianiu noweli Henryka Sienkiewicza pt. „Sachem”, zestawiając ją z fragmentami reportażu Jennie Dielemans „Ucieczka od codzienności” ze zbioru Witajcie w raju". Tekst ten przedstawia nadzieję turystów na kontakt z kulturą „autentycznie pierwotną” oraz starania mieszkańców wioski, by spełnić oczekiwania Europejczyków. Scenariusz stanowi propozycję uaktualnienia problemu przedstawionego w utworze Henryka Sienkiewicza, z którym młodzież zapoznaje się przed zajęciami. 

Zajęcia pozwalają na utrwalenie umiejętności pisania listu prywatnego oraz e-maila. Utwór Sławomira Mrożka porusza kwestię poczucia wspólnoty i solidarności, stanowiąc ciekawy punkt wyjścia do rozmowy o odpowiedzialności za środowisko naturalne, w tym za zmiany klimatyczne, obserwowane na całym świecie. Młodzież ma możliwość napisania e-maila do Jacoba Sovoessiego z Beninu, z którym może podzielić się swoimi przemyśleniami i pomysłami na działania, które chce podejmować, aby ograniczać negatywne skutki zmiany klimatu. 

Strony