Dzięki ćwiczeniu uczennice i uczniowie powtórzą wiadomości na temat części zdania oraz będą doskonalić umiejętność rozbioru zdań pojedynczych. Odkryją przy okazji ciekawostki na temat współczesnej Ugandy oraz na przykładzie tego kraju dowiedzą się, w jaki sposób i dlaczego zmienia się rolnictwo w krajach globalnego Południa. 

W trakcie realizacji projektu edukacyjnego młodzież dowie się, czym jest sprawiedliwy handel (fair trade) oraz świadoma konsumpcja. Celem projektu jest przygotowanie lokalnej kampanii edukacyjno-informacyjnej związanej z zagadnieniami świadomych wyborów konsumenckich i handlu międzynarodowego. Działania mogą polegać m.in. na przeprowadzeniu ankiety i zbadaniu wiedzy lokalnej społeczności (np. szkolnej) na ten temat oraz na zorganizowaniu debaty publicznej bądź kampanii, która będzie promowała odpowiedzialną konsumpcję i/lub ideę sprawiedliwego handlu, dostosowanej do ujawnionego za pomocą ankiety poziomu znajomości zagadnienia. To uczniowie i uczennice – przy Twoim wsparciu – zdecydują, w jaki sposób zrealizować projekt; poniższe wskazówki mogą służyć im za inspirację do działań, a Tobie – do wyeksponowania w nich umiejętności polonistycznych, w tym tworzenia użytkowych form wypowiedzi. 

Zajęcia służą analizie dwóch wybranych form publicystycznych: artykułu (pierwsza lekcja) i wywiadu (druga lekcja). Na podstawie zaprezentowanych materiałów młodzież zapozna się z wybranymi gatunkami prasowymi, a także z zagadnieniem mikropożyczek, służących ograniczaniu ubóstwa i rozwijaniu przedsiębiorczości. 

Czasami proste pomysły i rozwiązania potrafią znacznie ułatwić nam życie – zarówno w krajach globalnej Północy, jak i globalnego Południa. Zajęcia pozwalają młodzieży przyjrzeć się kilku przedmiotom, które w prosty sposób poprawiają jakość życia mieszkańców i mieszkanek krajów Południa. W jaki sposób okulary lub lampka solarna mogą przyczynić się do ograniczania ubóstwa na świecie? To uczniowie i uczennice znajdą odpowiedź na to nurtujące pytanie, a przy okazji będą doskonalić umiejętność opisywania przedmiotów. 

Ćwiczenie zwraca uwagę młodzieży na problematykę równości płci oraz znaczenie edukacji dziewcząt i kobiet w perspektywie globalnej. Uczniowie i uczennice dowiadują się, w jaki sposób wykształcenie kobiet przekłada się nie tylko na kwestie społeczne, związane np. z funkcjonowaniem rodziny, ale także na życie gospodarcze czy polityczne. 

Strony