Fizyka – w świetle podstawy programowej – ma m.in. na celu dostarczenie takich doświadczeń w trakcie zajęć, które pozwolą młodzieży wskazywać w otaczającej rzeczywistości przykłady zjawisk opisywanych za pomocą poznanych praw i zależności fizycznych.

Mogą to być zjawiska z najbliższego otoczenia – np. zastosowanie maszyn prostych na placu zabaw (huśtawka), w ogrodnictwie (sekator), czy na placu budowy (dźwig). Można jednak sięgnąć po przykłady spoza „naszego podwórka” i skupić się na tym, jak maszyny proste wykorzystywane są np. w Nepalu do tworzenia kolejek grawitacyjnych. Konstrukcja wykorzystująca bloczki, dźwignie, liny i siły tarcia umożliwia transport produktów w miejscach niedostępnych dla samochodów.

Teoria tłumacząca działanie wymienionych maszyn – niezależnie od miejsca jej zastosowania – jest taka sama. To, co różni te przykłady (np. huśtawka vs. kolejka grawitacyjna), to znaczenie dla społeczności związane z wykorzystaniem tej teorii w praktyce.

Włączenie perspektywy globalnej i otwarcie się na szukanie prawideł fizyki w różnych, często odległych geograficznie rejonach, pomoże uzmysłowić rolę fizyki w kształtowaniu przyszłości świata. Przykłady osób z krajów globalnego Południa, które aktywnie wykorzystują w swoim otoczeniu wiedzę naukową dla zapewnienia godnych warunków życia mogą również zainspirować młodzież do związania swojej przyszłości z rozwojem zrównoważonych technologii – fizyka bowiem zacznie kojarzyć się z dziedziną ułatwiającą wykorzystanie potencjału drzemiącego w danej społeczności a nie abstrakcyjną wiedzą, która nie ma żadnego przełożenia na codzienne życie.

W podstawie założono również kształtowanie umiejętności przeprowadzania doświadczeń i wyciągania wniosków z otrzymanych wyników. Proponujemy, by doświadczenia osadzać w realnym kontekście. Na podstawie informacji zwrotnej od nauczycieli i nauczycielek, które wykorzystują to podejście – stwierdzamy, że angażująca historia, wokół której osnute jest doświadczenie, w większym stopniu mobilizuje młodzież do rozwiązywania postawionych pytań problemowych. Młode osoby chętniej szukają rozwiązań, które pozwolą zapewnić sprawiedliwy dostęp do technologii i elektryczności na terenach, gdzie ukształtowanie terenu lub historia polityczna kraju uniemożliwiła rozwój naziemnych sieć przesyłu energii niż rozwiązań dla abstrakcyjnych pytań np. Na jakie formy energii można przekształcić energię potencjalną. Takie podejście pozwala również na prowadzenie dyskusji o kierunku rozwoju nowoczesnych technologii – komu mają służyć, kto ma prawo z nich korzystać?