Nasz świat staje się coraz mniejszy. My wszyscy – zarówno młodzież, jak i dorośli – swoimi decyzjami wpływamy na sytuację ludzi na drugim końcu świata (a oni wpływają na nas). Aby odnaleźć się w tej sieci powiązań i pozytywnie wpływać na swoje otoczenie, młodzi ludzie powinni rozumieć procesy rządzące funkcjonowaniem tzw. „globalnej wioski”, w której żyjemy.

Edukacja globalna to nie tylko wiedza na temat zagadnień globalnych, ale też kształtowanie postaw i kompetencji kluczowych dla jakości nauczania, m.in. krytycznego myślenia, wyrażania opinii, pracy zespołowej. Edukacja globalna przygotowuje uczniów do stawiania czoła współczesnym wyzwaniom wynikającym z globalnych konsekwencji, jakie niosą za sobą decyzje podejmowane na poziomie lokalnym. Promuje także praktyczne wykorzystywanie zdobywanej wiedzy.