Język angielski funkcjonuje w dzisiejszych czasach jako lingua franca – pozwala nam dotrzeć do informacji o każdym zakątku globu. Ucząc tego języka, poruszając zagadnienia leksykalne, gramatyczne i komunikacyjne, mamy szansę nawiązać do ważnych tematów dotyczących współczesnego świata, takich jak konsumpcjonizm, migracje, czy prawa człowieka. Dzięki wiedzy i otwartemu podejściu, lekcje języka angielskiego mogą stać się dla młodzieży miejscem, gdzie oprócz zdobywania wiedzy z zakresu podstawy programowej, wykształcą w sobie umiejętności krytycznego myślenia, dostrzegania zależności oraz podejmą próbę zrozumienia otaczającego świata.

Praktycznie każdy artykuł, film, zdjęcie czy audycja radiowa prezentujące, jak elementy naszej zglobalizowanej rzeczywistości zależą od siebie, może stać się punktem wyjścia do przeprowadzenia interesującej lekcji, która będzie realizowała założenia edukacji globalnej.

Edukacja globalna dąży do tłumaczenia rzeczywistości, a nie tylko jej opisu. Wiedza nabiera nowego znaczenia, gdy zyskuje także wymiar praktyczny. Jest to szczególnie istotne, jeśli w wyniku dyskusji o problemach współczesnego świata pojawia się poczucie bezsilności. Zajęcia warto podsumować przykładem działań, które mogą być podjęte na rzecz zmiany. Nawet lekcja dotycząca pierwszego okresu warunkowego może stanowić punkt wyjścia do rozmowy o tym, jakie działania możemy podjąć, żeby tworzyć lepszy świat wokół nas.

W edukacji globalnej kluczowe jest zachęcanie młodzieży do krytycznego przyglądania się otaczającej rzeczywistości, stawiania pytań i wyciągania samodzielnych wniosków oraz poszukiwania rozwiązań – zarówno w skali lokalnej, jak i globalnej. Zachęcamy do wspierania młodzieży w tych dążeniach poprzez dawanie przestrzeni do wyrażania własnego zdania i jego uzasadniania.

Nawet jeśli kompetencje językowe nie zawsze pozwolą na głęboką dyskusję, lekcja może stać się inspiracją do dalszych przemyśleń, a zarazem uwidocznić praktyczną korzyść, jaka płynie z doskonalenia umiejętności językowych.