Zajęcia języka polskiego dają szereg możliwości poruszania zagadnień globalnych z młodzieżą oraz kształtowania w niej postaw i wartości, które stanowią fundament edukacji globalnej.

Odwoływanie się do wyzwań współczesnego świata i zależności, jakie w nim zachodzą, skłania młodych ludzi do refleksji, pomaga im lepiej rozumieć otaczającą ich rzeczywistość, formułować myśli oraz świadomie dokonywać wyborów (np. odnośnie aktywności obywatelskiej czy konsumenckiej) i rozumieć ich konsekwencje.

Nauka języka polskiego w gimnazjum skupia się między innymi na rozwijaniu umiejętności czytania ze zrozumieniem, a także debatowania i pisania. Każdą z tych okazji można wykorzystać do włączania treści z zakresu edukacji globalnej.

Warto odwoływać się do różnych tekstów kultury, które w twórczy sposób poruszają zagadnienia takie jak: pokój i konflikty na świecie, zrównoważony rozwój czy globalny rynek i handel międzynarodowy. Punkt wyjścia do dyskusji na tematy, którymi młodzież żyje na co dzień – tożsamości, akceptacji i tolerancji, stylu życia – może stanowić twórczość zarówno autorów i autorek polskich, jak i zagranicznych, w tym pochodzących właśnie z globalnego Południa.

Otwarcie się na nowe interpretacje i nieoczywiste powiązania – na przykład pomiędzy tekstami z różnych okresów literackich lub zestawianie ze sobą lektur ze współczesnymi reportażami czy felietonami, może rzucić nowe światło na omawiane zagadnienia i zaintrygować młodzież.