Zajęcia plastyczne zachęcają do kreatywności i twórczego, nieszablonowego myślenia i choć zagadnienia edukacji globalnej nie mają bezpośredniego ujęcia w programie nauczania plastyki, mogą być doskonałym pretekstem do rozważań nad współczesnym światem i poszukiwać alternatywnych rozwiązań dla globalnych problemów.

Zachęcamy do czerpania inspiracji zarówno z dzieł sztuki, jak i otaczającej nas rzeczywistości – sztuka bowiem towarzyszy nam w różnych obszarach życia.

Warto rozwijać u młodych ludzi postawy otwartości, szacunku czy odpowiedzialności, a także kształtować wartości leżące u podstaw edukacji globalnej, zachęcając ich do wyrażania siebie i swoich emocji poprzez sztukę, dając przestrzeń do dyskusji, tworzenia własnych interpretacji i analiz. Wrażliwość wyniesiona z takich zajęć z pewnością przełoży się na późniejszą aktywność w życiu społecznym, w tym na działania na rzecz zmiany w skali zarówno lokalnej, jak i globalnej.

Wśród proponowanych przez nas materiałów znajdziecie m.in. scenariusze lekcji dotyczących mody, świadomej konsumpcji i alternatywnych sposobów tworzenia ubrań i dodatków czy roli sztuki w budzeniu świadomości na temat globalnych zagadnień.