Edukacja globalna oferuje szeroki wachlarz zagadnień pozwalających realizować treści nauczania wiedzy o społeczeństwie, ale także wspiera kształcenie szeregu umiejętności, które są kluczowe dla tego przedmiotu. Proponowane aktywności zachęcają młodzież do krytycznego przyglądania się i oceniania otaczającej ich rzeczywistości, stawiania pytań i wyciągania samodzielnych wniosków oraz poszukiwania rozwiązań – zarówno w skali lokalnej, jak i globalnej. Warto zachęcać młodzież do podejmowania aktywności i włączania się w różne inicjatywy.

W ramach WOS-u mogą to być między innymi projekty edukacyjne, a inspirację do ich powstania można zaczerpnąć choćby z proponowanych ćwiczeń czy scenariuszy zajęć, rozbudowując je zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami zaangażowanych osób.

Młodzi ludzie potrzebują przestrzeni do wyrażania własnego zdania i jego uzasadniania. Warto wykorzystywać tematykę globalną do otwierania tej przestrzeni i odwoływania się do przykładów z codziennego życia uczniów i uczennic, co pomoże im dostrzec globalne współzależności i zrozumieć wzajemne powiazania, w jakich wszyscy funkcjonujemy. Pokazywanie różnych zagadnień, także tych kontrowersyjnych, w perspektywie globalnej sprzyja kształtowaniu otwartości na świat, rozwijaniu umiejętności dostrzegania różnych punktów widzenia i budowaniu szacunku dla odmiennych poglądów. To umiejętności, które przydadzą się młodzieży zarówno w życiu prywatnym, jak i w przyszłym życiu zawodowym.