13 Czerwca 2019

Gdy kończy się rok szkolny i zaczynają się długo wyczekiwane wakacje, warto również wziąć pod uwagę inspiracje płynące z edukacji globalnej. Niezależnie czy wybieramy polskie morze czy wysokie góry w Himalajach, w mniejszym lub większym stopniu wpływamy na otaczającą nas rzeczywistość.

27 Marca 2019

Okazuje się, że nierówność płci i zmiana klimatu to zagadnienia głęboko powiązane ze sobą. Warto o tym pamiętać, by skuteczniej reagować na konsekwencje zmiany klimatycznej i przeciwdziałać dalszemu jej postępowi.

27 Lutego 2019

Świat oparty na pokoju i sprawiedliwości oraz zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju to nie tylko idealna wizja przyszłości, lecz także zobowiązanie podjęte przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 2015 r.

05 Lutego 2019

Artykuł Łukasza Michalskiego i Ewy Kocjeldy "Demokracja to rozmowa, czyli uczymy się dyskutować i debatować".

27 Grudnia 2018

W tytule zawsze używaj wyrazu „Afryka”, „ciemność” albo „safari”. W podtytułach można użyć słów „Zanzibar”, „Masaj”, „Zulus”, „Zambezi”, „Kongo”, „Nil”, „duży”, „niebo”, „cień”, „bęben”, „słońce” lub „miniony”. Pożyteczne są też takie wyrazy, jak „rebelianci”, „niezmienny”, „pierwotny” oraz „plemienny”.

Strony