05 Lutego 2019

Artykuł Łukasza Michalskiego i Ewy Kocjeldy "Demokracja to rozmowa, czyli uczymy się dyskutować i debatować".

27 Grudnia 2018

W tytule zawsze używaj wyrazu „Afryka”, „ciemność” albo „safari”. W podtytułach można użyć słów „Zanzibar”, „Masaj”, „Zulus”, „Zambezi”, „Kongo”, „Nil”, „duży”, „niebo”, „cień”, „bęben”, „słońce” lub „miniony”. Pożyteczne są też takie wyrazy, jak „rebelianci”, „niezmienny”, „pierwotny” oraz „plemienny”.

02 Lutego 2016

Wzór na rozwój realizowany był z czworgiem uczniów na kółku chemicznym. Na pierwszy ogień poszły eksperymenty i budowa modeli – np. kolejki grawitacyjnej. Początkowo nie było łatwo...

02 Lutego 2016

Początkowo grupa wraz z opiekunką Elżbietą Nowak realizowała głównie zajęcia teoretyczne oraz dyskutowała na temat dostępności energii, jednak uczniowie i uczennice słabo się angażowali. Dopiero gdy grupa obejrzała filmy dostępne na stronie www.globalna.ceo.org.pl, coś drgnęło. 

02 Lutego 2016

Projekt był realizowany z dziećmi z 5 i 6 klasy szkoły podstawowej. Grupa liczyła aż 36 osób, co wymusiło podział zadań na podgrupy. Aby każdy mógł się zaangażować, nauczycielki przydzieliły poszczególnym uczestnikom role zgodne z ich upodobaniami i zdolnościami.

Strony