17 Marca 2020

Uczniowie i uczennice będą ćwiczyć obliczeniaprocentowe przy wykorzystaniu danych dotyczącychzjawiska migracji ludności na świecie. Młodzież podejmierefleksję o trudnościach, z jakimi muszą się mierzyćprzybysze i przybyszki z innych krajów, oraz będziedociekać, jaki wkład mogą wnieść w rozwój lokalnychspołeczności i gospodarki państwa.

06 Lutego 2020

Karta pracy – Projekt uczniowski, ta karta wspiera młodzież w realizacji projektu i ma zastosowanie w pracy grupowej.

05 Lutego 2020

Zajęcia na podstawie scenariusza Czy minerał zmieni oblicze światowej energetyki? mają na celu wprowadzenie uczennic i uczniów w tematykę wyzwań globalnych i Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz tego, jak istotną rolę w rozwiązywaniu obecnych wyzwań odgrywają nauki

28 Stycznia 2020

Globalne wyzwania w inny sposób dotyczą różnych regionów świata. Podczas gdy kraje wysoko rozwinięte gospodarczo mierzą się m.in.

20 Stycznia 2020

Uczniowie i uczennice zapoznają się z innowacyjną, przyjazną środowisku metodą farbowania dżinsów, co stanowi pretekst do prowadzenia działań  na dużych liczbach i ćwiczenia ich zapisu.

Strony