25 Listopada 2019

Podczas zajęć uczniowie i uczennice dowiadują się, dlaczego dana osoba staje się uchodźcą lub uchodźczynią. Poprzez postawienie się w sytuacji Świętej Rodziny młodzież zastanawia się, z jakimi wyzwaniami mierzą się ci, którzy są zmuszani opuścić swoje miejsce zamieszkania.

22 Listopada 2019

Gra i następująca po niej refleksja są dla uczniów i uczennic okazją do przyjrzenia się tematowi współczesnego rybołówstwa i koncepcji zrównoważonej gospodarki. Wykorzystany do tego mechanizm umożliwia prowadzenie działań na procentach i jednomianach i zwraca uwagę na praktyczne wykorzystanie matematyki do opisu wspomnianych zjawisk.

18 Listopada 2019

Podczas zajęć uczniowie i uczennice poznają biblijną historię sprzedania Józefa do niewoli. Fragment Księgi Rodzaju będzie punktem wyjścia do rozmów na temat współczesnych form niewolnictwa i handlu ludźmi oraz sposobów ograniczania tych zjawisk.

 

08 Listopada 2019

Scenariusz zwraca uwagę na zagadnienie korzystania z zasobów naturalnych, na przykład wody. Uczniowie i uczennice przyglądają się kwestii zasobów z perspektywy praw człowieka i zastanawiają, w jaki sposób dostęp do wody wpływa na jakość życia ludzi.

06 Listopada 2019

Celem zajęć jest przedstawienie środowiska naturalnego jako daru Bożego, który został przekazany ludziom z miłości ku nim. Młodzież poznaje fragmenty nauczania współczesnych papieży, Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka, odnoszące się do ekologii.

Strony