04 Listopada 2019

Dzięki ćwiczeniu uczniowie i uczennice poznają Cele Zrównoważonego Rozwoju, zastanawiają się, czym jest zrównoważony rozwój. Młodzież pracuje w grupach trzy-, czteroosobowych, próbując zastosować w praktyce ideę solidarności społecznej oraz opracować własne pomysły na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.

 

31 Października 2019

Scenariusz uświadamia uczniom i uczennicom, że piękno stworzonego świata to dzieło Boga Stwórcy, zachęca do odkrywania w świecie Jego śladów oraz uczy odpowiedzialności za to, co ich otacza.

31 Października 2019

Podczas zajęć uczniowie i uczennice dowiedzą się, że święci i święte czczeni przez chrześcijan pochodzą z różnych zakątków świata, oraz poznają przepis na świętość. Uświadomią sobie, że Bóg, wybierając ludzi na świętych, nie kieruje się ich wyglądem i pochodzeniem.

23 Października 2019

Lekcja ma za zadanie zapoznać uczniów i uczennice z zagadnieniem norm moralnych i kodeksu etycznego. Dowiedzą się, czym są kodeksy etyczne i jaka jest ich rola na przykładzie zasad w pomocy humanitarnej i pomocy rozwojowej.

16 Października 2019

Podczas zajęć uczniowie i uczennice poznają zjawisko głodu i niedożywienia na świecie, zaś punktem wyjścia do tych rozważań jest analiza modlitwy Ojcze nasz i zawarta w niej prośba o „chleb powszedni”.

Strony