27 Września 2019

W trakcie lekcji zostanie przedstawiona sieć współzależności globalnych dotyczących degradacji środowiska naturalnego. Uczniowie i uczennice zapoznają się z założeniami współczesnej koncepcji filozofii ekologicznej – ekologii głębokiej.

18 Września 2019

Scenariusz ma za zadanie zapoznać uczniów i uczennice ze zjawiskiem relatywizmu ubóstwa oraz różnicą pomiędzy ubóstwem indywidualnym a ubóstwem państwa. Poprzez przyjęcie perspektywy Innego młodzież rozwinie poczucie empatii.

11 Września 2019

Scenariusz skupia się wokół pojęć migracji, wielokulturowości i uchodźstwa. Uczniowie i uczennice weryfikują ich rozumienie, a następnie poprzez ćwiczenie z heksami poszukują zależności i powiązań, a także odniesień do swoich osobistych doświadczeń.

10 Września 2019

W trakcie zajęć uczniowie i uczennice poznają wyzwania współczesnego świata, zastanawiają się nad swoim wpływem na świat i nad możliwością uczynienia go lepszym miejscem dla wszystkich ludzi.

Strony