18 Listopada 2019

Podczas zajęć uczniowie i uczennice poznają biblijną historię sprzedania Józefa do niewoli. Fragment Księgi Rodzaju będzie punktem wyjścia do rozmów na temat współczesnych form niewolnictwa i handlu ludźmi oraz sposobów ograniczania tych zjawisk.

 

08 Listopada 2019

Scenariusz zwraca uwagę na zagadnienie korzystania z zasobów naturalnych, na przykład wody. Uczniowie i uczennice przyglądają się kwestii zasobów z perspektywy praw człowieka i zastanawiają, w jaki sposób dostęp do wody wpływa na jakość życia ludzi.

06 Listopada 2019

Celem zajęć jest przedstawienie środowiska naturalnego jako daru Bożego, który został przekazany ludziom z miłości ku nim. Młodzież poznaje fragmenty nauczania współczesnych papieży, Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka, odnoszące się do ekologii.

04 Listopada 2019

Dzięki ćwiczeniu uczniowie i uczennice poznają Cele Zrównoważonego Rozwoju, zastanawiają się, czym jest zrównoważony rozwój. Młodzież pracuje w grupach trzy-, czteroosobowych, próbując zastosować w praktyce ideę solidarności społecznej oraz opracować własne pomysły na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.

 

31 Października 2019

Scenariusz uświadamia uczniom i uczennicom, że piękno stworzonego świata to dzieło Boga Stwórcy, zachęca do odkrywania w świecie Jego śladów oraz uczy odpowiedzialności za to, co ich otacza.

Strony