31 Października 2019

Podczas zajęć uczniowie i uczennice dowiedzą się, że święci i święte czczeni przez chrześcijan pochodzą z różnych zakątków świata, oraz poznają przepis na świętość. Uświadomią sobie, że Bóg, wybierając ludzi na świętych, nie kieruje się ich wyglądem i pochodzeniem.

23 Października 2019

Lekcja ma za zadanie zapoznać uczniów i uczennice z zagadnieniem norm moralnych i kodeksu etycznego. Dowiedzą się, czym są kodeksy etyczne i jaka jest ich rola na przykładzie zasad w pomocy humanitarnej i pomocy rozwojowej.

16 Października 2019

Podczas zajęć uczniowie i uczennice poznają zjawisko głodu i niedożywienia na świecie, zaś punktem wyjścia do tych rozważań jest analiza modlitwy Ojcze nasz i zawarta w niej prośba o „chleb powszedni”.

27 Września 2019

Aktywności zaproponowane w scenariuszu skłaniają uczniów i uczennice do autorefleksji, odwołania się do własnych doświadczeń życiowych. Każdy ma sam odpowiedzieć na pytanie kluczowe: Dlaczego przy wspólnym stole jest miejsce dla Każdego?

27 Września 2019

Dzięki realizacji scenariusza młodzież ćwiczy wykonywanie obliczeń procentowych, odczytywanie i interpretowanie danych liczbowych oraz wnioskowanie na ich podstawie.

Strony