30 Sierpnia 2019

Zapraszamy do pobierania scenariuszy do 3 ścieżek w projekcie "Ścieżki do Celów". 

13 Czerwca 2019

 Po zajęciach uczeń powinien umieć: wyjaśnić na czym polega metoda projektu, wymienić etapy realizacji projektu i krótko je scharakteryzować, określić czym charakteryzuje się projekt badawczy, wzajemnego uczenia się, społeczny i promocyjny, wskazać korzyści wynikające z udziału w realizacji projektu.

29 Marca 2019

Uczniowie i uczennice poznają historię Tuvalu - państwa, które powoli znika pod wodą w wyniku podwyższenia się poziomu oceanów. Historia ta jest punktem wyjścia z jednej strony do rozwijania kompetencji matematycznych - obliczania proporcji - z drugiej do budowania refleksji na temat zmiany klimatu.

 

29 Marca 2019

Podczas zajęć uczniowie i uczennice będą doskonalili umiejętność dokonywania działań na ułamkach dziesiętnych – obliczą koszt wody, jaką zużywa statystyczny Polak, porównają koszty zużycia wody w różnych regionach w Polsce i w wybranych krajach na świecie, zaproponują sposoby na zmniejszenie zużycia wody w gospodarstwie domowym, a także zapropon

Strony