Moduł 1 - Pytanie 2 ///

Pytanie 2:

 • Jakie są Twoje priorytety w realizacji tego projektu? Wypełnij diamentowy ranking, który znajdziesz w załączniku i dołącz ten dokument do sprawozdania. 

 • Co pomoże ci w realizacji trzech najważniejszych priorytetów? Co może to utrudnić? Jak temu zaradzić? (prosimy – opisz każdy priorytet z osobna)

 

Uczestniczka: Monika Październiok

Diamentowy ranking to świetne ćwiczenie na początek, aby samemu wyznaczyć sobie cele, które chce się osiągnąć podczas realizacji projektu „Wzór na rozwój”. Na koniec projektu na pewno wrócę do moich priorytetów, żeby sprawdzić, czy cele które sobie założyłam szczególnie jako te najważniejsze udało mi się zrealizować.

Jako najważniejszy dla mnie wybrałam - Rozwijanie zainteresowania młodzieży światem dookoła niej. Jeżeli uczniowie będą wykazywali zainteresowanie światem dokoła,  z dużym zaangażowaniem będą realizowali projekt. Jeżeli tematyka będzie dotyczyła zagadnień, którymi Oni się interesują – także zrobią to lepiej. Dlatego na drugim miejscu zaznaczyłam  - Oddanie inicjatywy uczniom i uczennicom. Ja nadal mam problem z tym celem, ponieważ jest to przecież znacznie wygodniejsze, jeżeli byłaby to moja inicjatywa. W przeciwnym wypadku wymaga również od nauczyciela większego zaangażowania, kontroli,  poszukiwania informacji. Ale też daje więcej satysfakcji. Poza tym znowu jest coś nowego, innego. Jako trzecie miejsce wskazałam - Uwzględnienie perspektywy mieszkańców i mieszkanek krajów Południa. Chodziło mi tutaj głównie, żeby schematycznie nie powielać pomysłów, które w zależności od warunków mogą mieć zastosowanie lub nie.

Moim dylematem było ostatnie miejsce – zdecydowałam, że będzie to - Realizacja założeń podstawy programowej. Oczywiście biorąc podstawę programową znalazłoby się tam szereg punktów, które się w niej znajdują i które są realizowane podczas zajęć projektowych. Natomiast ze względu na to, że prowadzę projekt jako zajęcia dodatkowe po lekcjach, zdecydowałam, że jest to dla mnie cel, który mogę wstawić na ostatnim miejscu. Czy słusznie?

 

Uczestniczka: Aldona Falkiewicz

Diamentowy ranking, jak zobaczyłam w module, że jest do zrobienia, to pierwsza myśl, jak mi przyszła do głowy to : po co?

Ale zaczęłam później planować pierwsze zajęcia z grupą projektową i otworzyłam dokument rankingu. Co do pierwszego punktu w rankingu nie miałam żadnych wątpliwości: "Rozwijanie zainteresowania młodzieży światem dookoła niej" - po to chciałam przystąpić do projektu "Wzór na rozwój". Jednak z kolejnymi był już większy problem: które wyżej?, które niżej?, które są jednakowo ważne? Udało mi się to  wszystko jakoś poukładać. I teraz w sumie jestem wdzięczna za ten "ranking", który pozwolił mi pewne rzeczy sobie ułożyć :) Dodałam mojego Jockera: integracja zespołu klasowego. Projekt będę realizować w klasie, w której jestem wychowawcą i myślę, że wspólna praca projektowa (ich pierwsza w tak dużym projekcie) będzie dobrym elementem integrującym klasę.

 

Uczestniczka: Karolina Koralewska-Kaźmierska

Od początku mojej pracy najważniejsze dla mnie jest aby inicjatywa była po stronie uczniów, bo bez motywacji wewnętrznej nie ma rezultatów. Uczniowie czekają wówczas tylko na gratyfikację, nie cieszy ich to co robią a oto tu chodzi.

 

Uczestniczka: Alicja Lewicka

Pytanie główne - co będzie najciekawsze do realizacji oraz - jak tym, co zrealizujemy z grupą zainteresować innych, aby miało to jakiś głębszy sens. Dochodzę do wniosku, że młodzież jest ciekawa świata i tego, jak żyją ludzie w innych jego częściach. Uczniowie lubią również mieć wpływ na to, co się wokół nich dzieje i mieć poczucie, że ich działanie jest ważne i potrzebne, oraz - może najważniejsze, że dzięki wiedzy i działaniu - można coś zmienić na lepsze. Wnioski, jakie mi się nasuwają: działania, jakie zaczęliśmy prowadzić są dla młodzieży ciekawe tylko wtedy, kiedy właśnie skupiają się na konkretach. Pomysły pojawiają się w ogromnej ilości, ale wybór najważniejszych i możliwych do realizacji- to wybór trudny.

 

Uczestniczka: Monika Jankowska

Tworząc "diamentowy ranking" kierowałam się głównie potrzebami i możliwościami moich uczniów. Głównym priorytetem jest pokazanie otaczającego ich świata w szerszej perspektywie. Młodzież z naszej szkoły ma bardzo często tylko kontakt z lokalnym środowiskiem i jego problemami. Ja chcę wyjść poza ten obszar, aby poznali również życie poza nim, umieli spojrzeć szerzej.

 

Uczestniczka: Dorota Kremer

Jakie pytania i dylematy towarzyszyły Ci podczas tego ćwiczenia?

 • Czy, aby na pewno wybrałam cele we właściwej kolejności, czy nie obniżyłam wartości, któregoś z nich, który mógłby się okazać wartościowy dla uczniów.

Do jakich wniosków dochodzisz?

 • Najważniejszy jest dla mnie uczeń i jego działanie, rozwijanie jego zainteresowań właśnie poprzez kolejno postawione cele, które zawierają bardziej tematykę do realizacji. Mniej ważne okazała się np. realizacja podstawy programowej, ale nie pominięta oraz wykorzystanie linków między przedmiotami choć tu mam wątpliwości bo jednak połączenie wiadomości z różnych przedmiotów pokazałoby uczniom, że nauki te nawzajem się uzupełniają a nie są odrębnymi jednostkami.

 

Uczestnik: Przemysław Sikora

- zadowolenie i satysfakcja uczniów biorących udział w projekcie.  Pomoże wspólny wybór tematu. Utrudnić mogą możliwości szkoły, uczniów i moje. Zaradzić może wspólna dyskusja wszystkich uczestników projektu co możemy wykonać ,aby mieć jak najmniej problemów później, czy dobrze mierzymy siły na zamiary.

- Oddanie inicjatywy uczniom i uczennicom. Pomoże dokładne wprowadzenie i zachęcenie uczestników projektu, ich zmotywowanie, nacisk na praktyczną stronę czekających na uczestników zadań. Utrudnić może brak motywacji, strach uczestników ,że nie zdołają wykonać zadań projektowych , że nie posiadają potrzebnej wiedzy teoretycznej i praktycznej.

Zaradzić może scenariusz wprowadzający, quiz, motywacja i pokazanie praktycznych elementów projektu( gotowe modele do składania), podział zadań dokonany przez  samych uczniów

- Pokazanie, jak technologia może stymulować rozwój

Pomoże projekcja filmów, pokazujących jak ludzie krajów południa wykorzystują proste wynalazki, pocztówki z opisami wynalazków i sposób ich wykorzystania. Utrudnić może brak odpowiedniego sprzętu do odtworzenia filmów i brak dostępu do sieci przez uczestników projektu. Zaradzić może wspólny pokaz filmów w szkole, i udostępnienie uczniom dostępu do sieci w szkole. Pomoc nauczyciela informatyki również może się okazać konieczna i jest oczywista.

 

Uczestniczka: Grażyna Grudzień

Długo zastanawiałam się, który cel jest dla mnie najważniejszy. Zważywszy, że projekt realizuję z uczniami klasy III (na kółku chemicznym), a młodzież ta ma wiele obowiązków przed zbliżającymi się egzaminami gimnazjalnymi priorytetem dla mnie było to, by realizacja projektu miała związek z podstawą programową. Nie chciałabym odciągać uczniów od powtarzania  materiału i przygotowywania się do egzaminów. Dlatego realizacja założeń podstawy programowej jest dla mnie najważniejsza. Treści zawarte w projekcie przydadzą się uczniom do egzaminu – przyrodniczego. Kolejne cele są związane z metodami pracy, które ukształtują wiedzę i umiejętności uczniów. Mianowicie wykorzystanie nowych sposobów pracy oraz oddanie inicjatywy uczniom. Myślę, iż te czynniki zaktywizują młodzież, a przez to przyswajanie nowych treści  i utrwalanie znanych treści wyda im się ciekawe i trwałe.

 

Uczestniczka: Monika Jankowska

Rozwijanie zainteresowania młodzieży światem dookoła niej

-trudność może pojawiać się jeśli chodzi o możliwości moich uczniów, ich wąskie postrzeganie świata, skupianie się na własnym środowisku, w którym mieszkają i na tym polega moja rola, aby to postrzeganie zmieniać;

Pokazanie środowiskowych i społecznych konsekwencji wyprowadzenia danej technologii

-trudności jak wyżej;

Wykorzystanie nowych sposobów pracy z młodzieżą

-uczniowie pierwszy raz biorą udział w tego typu projekcie, ale mam nadzieję że temu podołamy wspólnie;

 

Uczestniczka: Izabela Błaziak

Pomoże mi:

 • przykład technologii (maszyny proste, prądnice, modele)
 • historia odkryć - przykłady (może np. film)
 • hasło przewodnie - potrzeba matką wynalazków.

Utrudnić realizację może:

 • fakt, że młodzież dorasta otoczona najnowszą technologią  i w "ich świecie" wymyślenie nowej technologii kojarzy się z czymś trudnym, skomplikowanym
 • młodzieży niczego (w sensie materialnym) nie brakuje - co w zasadzie jest dobrem :) ale można tu też opierać się na ich zainteresowaniach i hobby a nie koniecznie na potrzebach technologicznych oraz zwracać uwagę, że nie wszędzie na świecie jest tak samo i w wielu miejscach ludzie nie mają dostępu do technologii w ogóle, nie mówiąc już o tak zaawansowanej.

Jak temu zaradzić:

 • uświadamiać i pokazywać na przykładach, zasady działania urządzeń
 • otwierać oczy na świat, uwrażliwiać, uczulać na potrzeby innych - w tym m. in. mieszkańców różnych zakątków świata
 • pozwolić uczniom na kreatywność, nie dawać im gotowych rozwiązań.