Moduł 2 - Pytanie 3 ///

Przecztaj o tym, jaką zmianę pod wpływem realizowanego projektu edukacyjnego widzą nauczyciele w swoich uczniach i uczennicach. Te wypowiedzi mogą zainspirować cię do sformułowania odpowiedzi na pytanie dot. celu edukacyjnego, jaki postawisz przed planowanym przez siebie projektem z młodzieżą

 

Pytanie: Czy dostrzegasz jakąś zmianę w sposobie, w jaki młodzież patrzy na świat, pod wpływem realizacji projektu uczniowskiego? Jeśli widzisz tego oznaki – opisz je. Na ile jest to dla Ciebie istotne, by działanie edukacyjne przynosiło zmianę?


 

Przemysław  Sikora

Nie zauważyłem istotnej zmiany w postrzeganiu świata przez uczniów biorących udział w projekcie, ale należy zaznaczyć ,że już na początku młodzież biorąca udział w projekcie była zainteresowana tematyką ekologii, biologii, OZE, więc pewne rzeczy wydały im się oczywiste.
Myślę, że jest to istotne aby działanie edukacyjne przyniosło zmianę ,lecz nie najważniejsze, ponieważ to nie jedyne działanie w jakim młodzież uczestniczy lub będzie uczestniczyła, jeśli nie to działanie to inne; często zdarza się w naszej pracy, że istotne zmiany zauważalne są po latach, kiedy uczeń jest na wyższym poziomie edukacyjnym.

 

Alicja  Lewicka

Zmiana ta jest widoczna przy zadawaniu pytania, co można zmienić, aby np. zmiany klimatyczne postępowały wolniej? młodzież nie biorąca udziału w projekcie na takie pytanie odpowiada zazwyczaj, że od nas nic nie zależy, albo używa sloganów typu: ograniczyć emisję dwutlenku węgla. Na pytanie jak to zrobić odpowiada, że np. zmniejszyć zanieczyszczenia emitowane przez fabryki, huty itp. Młodzież biorąca udział w projekcie mówi bardziej konkretnie- o zmianie sposobu pozyskiwania energii, zna z przedstawianych materiałów przykłady, jak i gdzie takie zmiany są wprowadzane, wie, na czym polega produkcja energii ze źródeł odnawialnych. Młodzież zdaje sobie sprawę, że problemem pozyskiwania energii z OZE trzeba zainteresować jak największą liczbę osób, dlatego też nasze działania będą już w najbliższych tygodniach wychodziły poza ramy naszej szkoły. Na ile to się uda- zobaczymy.

 

Anna  Rosiak

Niezwykle ważną zmianą w moich uczniach jest to, że czują się odpowiedzialni za projekt, na który się zdecydowali. Każdy z projektów wymagał wprawdzie konsultacji, nie obyło się bez podpowiedzi z mojej strony ale główne kierunki wybrali samodzielnie. Uczniowie zauważają coraz wyraźniej współzależności, które uważam za bardzo istotne. Mam nadzieję, że będzie to początek w rozwoju edukacji globalnej w naszej szkole.

 

Monika  Płoszaj

Uczniowie dostrzegli, a może bardziej zrozumieli, że prąd to nie tylko gniazdko w ścianie i że nie każdy ma do niego tak łatwy dostęp jak oni. Starają się stworzyć alternatywne źródło mając na uwadze zasoby i technologie, z których mogliby korzystać ludzie w krajach globalnego Południa. Jako nauczyciele chcielibyśmy aby każde działanie uczniów przynosiło efekty, ale ważniejsze na tym etapie edukacji jest ich zrozumienie dla problemu i chęć poszukiwania rozwiązań. Ważne jest również to, że uczniowie sami proponują działania i możliwości realizacji zadania, którego się podjęli. Oczekują od nauczyciela wsparcia a nie wyręczenia ich co samo w sobie jest dużą zmianą i ogromnym plusem całego projektu.

 

Izabela  Błaziak

Uczniowie dostrzegają potrzebę oszczędzania energii i korzystania z jej alternatywnych źródeł (zajęcia z modelami - budowanie i chęć dzielenia się wiedzą z innymi uczniami - spoza projektu).
Myślę, że uczniowie także bardziej doceniają to, że na co dzień mają nieograniczony dostęp do zasobów - możliwość łatwego zaspokojenia podstawowych potrzeb, a także dostęp do wiedzy/możliwość nauki. Oznaką tego może być ich zdziwienie, gdy poznawali historie ludzi z różnych zakątków świata - nie zdawali sobie z tego sprawy.
Myślę, że ważnym elementem działania uczniowsiekgo jest zdobywanie doświadczenia. Jeśli wiąże się ono ze zmianą dotychczasowego myślenia - to pewnie głębiej zapada w pamięć.