Moduł 3 - Pytanie 2 ///

Przeczytaj relacje nauczycieli z początkowych etapów realizacji projektu. Być może znajdziesz wśród tych wypowiedzi pomysły na aktywności i na kolejne kroki, które zechcesz podjąć realizując projekt edukacyjny z młodzieżą.

 

Pytanie: Opisz, na jakim etapie pracy z młodzieżą jesteś. Jak rozwija się praca młodzieży?


 

Grażyna  Grudzień

Jesteśmy na etapie selekcji zgromadzonych materiałów. Realizujemy zadania zgodnie z planem pracy . Zespoły mają  przygotować  pracę  - prezentację pt.”W jaki sposób zbiera się deszczówkę w różnych miejscach na świecie?”. Jeden zespół – w krajach Globalnego Południa. Drugi zespół  - w krajach Północy, zespół  ten ma  za zadanie również  opracować wstęp do projektu. We wstępie uczniowie mają ująć m.in. rolę wody w przyrodzie, właściwości, znaczenie, dlaczego gromadzenie deszczówki jest ważne , kto może na tym skorzystać.
 W międzyczasie uczniowie  zbierają deszczówkę w swoich posesjach, którą  będą badać w szkolnym laboratorium. Kolejnym etapem naszej pracy będzie analiza  stosowanych technologii na świecie,  uczniowie będą  wybierać różnice i podobieństwa , by odpowiedzieć na pytanie – jak kontekst środowiskowy i kulturowy wpływa na technologię.
 

Alicja  Wywrocka

Zbudowaliśmy juz lodówkę zeer, uczniowie określali jak długo owoce i warzywa są zdatne do spożycia trzymane w standardowej lodówce (4 stop.C), w pomieszczeniu na w miseczce oraz w lodówce zeer.

 

Iwona  Ewa  Kisiel

Młodzież pracuje w grupach, zebrali już dużo ciekawych materiałów. Jedna grupa przygotowuje materiał zdjęciowy na gazetkę wolnostojącą, na której przedstawimy życie telefonu od początku aż do jego końca oraz mapę Polski przedstawiającą zasoby metali w Polsce. Druga grupa przygotowuje prezentację multimedialną na tzw. finał projektu, gdzie zostaną omówione najważniejsze kwestie dt. powstawania telefonów, przez użytkowanie aż po ich "śmierć".Grupa ta przygotowuje również mapę przedstawiającą dla porównania zasoby metali w Afryce. Ciągle pojawiają się nowe pomysły: sonda uliczna, quiz dla młodzieży, dzień bez telefonu... Trzecia grupa przygotowuje się do wykonania ładowarki solarnej.
 

Monika  Płoszaj

Uczniowie wybrali temat swojego projektu – zdecydowali, że chcą się zająć energią wiatrową. Jesteśmy obecnie na etapie odkrywania, jak działają wiatraki i poszukiwania rozwiązań, które pozwolą uczniom zbudować własny model. Wykorzystaliśmy pudełko edukacyjne z wiatrakiem oraz zaproponowany do niego scenariusz „Ujarzmić wiatr”, uczniowie poznali budowę wiatraka, przybliżyłam im również historię Williama Kamkwamby. W przyszłym tygodniu wykorzystamy dodatkowe materiały ze scenariusza i zbudujemy małe wiatraczki z wykorzystaniem magnesów neodymowych i miedzianego drutu. Cały czas uczniowie zastanawiają się nad rozwiązaniami, które umożliwią im zbudowanie większego modelu.
 

Agnieszka  Pilch

Bierzemy z projektu ile się da, realizujemy wiele różnorodnych działań( pomagają nam  w tym scenariusze i pudełka edukacyjne), natomiast dla dzieci priorytetem było  skonstruowanie czegoś, co można by było wykorzystać u nas. Pomysłem okazała się budowa suszarni ziół na strychu szkoły i działania poboczne, które opiszę w ostatnim sprawozdaniu. Ważne, że do realizacji własnych pomysłów uczniowie zaangażowali rodziców,  dalszą rodzinę, sąsiadkę, pana konserwatora:)Byliśmy  w aptece, dokonalismy analizy ziół, które można zebrać na łąkach, w lesie i w naszych ogródkach itd. Dzieciaki poznały sposoby suszenia żywności w innych stronach świata.

 

Marcin  Śrama

Praca młodzieży rozwija się bardzo dobrze. Wszystkie założone wcześniej zadania udało nam się wykonać (według harmonogramu, o którym pisałem w poprzednim module). Mimo czasu ferii uczniowie chętnie uczestniczyli w zajęciach projektowych. Wiosenna pogodna sprzyjała „wypadom rowerowym” i ku mojemu zaskoczeniu powstała już mapka dzikich wysypisk śmieci w naszej gminie – wstępny projekt, bo nie wszystkie miejsca zostały sprawdzone ale jest. Jako przerywnik w pracy nad naszym projektem „składaliśmy pudełka edukacyjne”. Małymi krokami zbliżamy się do projektu (zadania konstruktorskiego) naszej „małej biogazowni. Jesteśmy na etapie wstępnego projektui poszukiwania materiałów, z których zostanie on wykonany. Poza tym w następnym tygodniu młodzież udaje się z wizytą do władz gminy w celu przeprowadzenia wywiadu. Kolejny etap to czekanie na lepszą pogodę i wycieczka do składowiska odpadów komunalnych. W międzyczasie realizacja zaplanowanych wcześniej zadań w szkole.