Diagnoza potrzeb i badanie postaw wobec globalnych wyzwań

Zachęcamy do przyglądania się światu: naszym uczniom i uczennicom oraz ich otoczeniu - szkole, lokalnej społeczności, rodzicom, społeczeństwu, w którym żyjemy. Dopiero na bazie tej analizy jesteśmy w stanie zaplanować adekwatne działania, które w pełni odpowiedzą na potrzeby uczniów i uczennic. W Centrum Edukacji Obywatelskiej coraz częściej przyglądamy się różnym narzędziom, które mogą wesprzeć nauczycieli i nauczycielki w diagnozowaniu potrzeb w zakresie edukacji globalnej i prowadzeniu ewalucji realizowanych przez nas działań. Poniżej przedstawiamy dwa przykłady takich narzędzi i zachęcamy do testowania ich w pracy.

 

Diagnoza w oparciu o kwestionariusz

Zapraszamy Was do przeprowadzenia przykładowego kwestionariusza, który może być jednym z kroków takiej analizy.

Kwestionariusz dla uczestników i uczestniczek kursu realizujących projekty z uczniami i uczennicami

 

Narzędzia badania postaw w edukacji globalnej

W ramach współpracy z organizacją Reading International Solidarity Centre z Wielkiej Brytanii wypracowaliśmy dziewięć narzędzi wspierających badanie zmiany postaw u uczniów i uczennic. Są to krótkie ćwiczenia umożliwiające diagnozę sytuacji w klasie. W założeniu przeprowadza się je dwukrotnie, najpierw planując proces edukacyjny, następnie go podsumowując. Dzięki wskazówkom zawartym w komentarzach do ćwiczeń można wychwycić i nazwać zmianę w postawach podopiecznych. Zestaw ćwiczeń w języku polskim wraz z komentarzem merytorycznym przygotowanym przez CEO jest dostępny do pobrania poniżej. Udostępniamy też ćwiczenia źródłowe w języku angielskim.