Diagnoza potrzeb i badanie postaw wobec globalnych wyzwań

W pracy nauczycielskiej często zastanawiamy się, jakie są potrzeby uczniów i uczennic, bo dopiero na bazie ich wstępnej analizy jesteśmy w stanie zaplanować w pełni adekwatne działania edukacyjne i wychowawcze. Szukamy też sposobów sprawdzenia, czy nasze działania rzeczywiście wpływają na młodzież w zaplanowany przez nas sposób. W Centrum Edukacji Obywatelskiej coraz częściej zwracamy uwagę na różne narzędzia, które mogą wesprzeć nauczycieli i nauczycielki w diagnozowaniu potrzeb i postaw młodzieży oraz w prowadzeniu ewalucji realizowanych przez nas działań. Poniżej przedstawiamy dwa przykłady takich narzędzi odnoszących się do globalnych wyzwań i zachęcamy do testowania ich w pracy.

 

Diagnoza potrzeb z wykorzystaniem kwestionariusza

Przy wstępnej diagnozie potrzeb uczniów i uczennic w odniesieniu do globalnych wyzwań zapraszamy do posłużenia się kwestionariuszem indywidualnej refleksji nauczyciela i nauczycielki. Ma on pomóc w wyborze grupy młodzieży i tematu, umiejętności i postaw, z którymi nauczyciel/ka chce pracować, a dzięki temu w doborze odpowiedniego narzędzia do dalszych działań edukacyjnych czy wychowawczych. Proponujemy dwie wersje kwestionariusza przygotowujące do realizacji mini-projektu z młodzieżą lub zajęć lekcyjnych.

Kwestionariusz wspierający wprowadzanie tematyki globalnych wyzwań przez mini-projekty realizowane z uczniami i uczennicami

Kwestionariusz wspierający wprowadzanie tematyki globalnych wyzwań na zajęciach lekcyjnych

 

Badanie zmian w postawach wobec globalnych wyzwań

Do przeprowadzenia diagnozy przed rozpoczęciem procesu edukacyjnego lub wychowawczego (a właściwie na samym jego początku) oraz ewaluacji po jego realizacji wypracowaliśmy zestaw ćwiczeń wspierających badanie zmian w postawach uczniów i uczennic wobec globalnych wyzwań. W założeniu te krótkie ćwiczenia przeprowadza się dwukrotnie, najpierw planując proces edukacyjny, następnie go podsumowując. Dzięki wskazówkom zawartym w komentarzach do ćwiczeń można wychwycić i nazwać zmianę w postawach podopiecznych. Ćwiczenia idealnie nadają się do wprowadzenia grupy w tematykę globalną, skłaniają młodzież do autorefleksji (nie ma dobrych ani złych odpowiedzi), mogą być również początkiem wspólnej drogi projektowej, a następnie jej podsumowaniem.

Zestaw ćwiczeń w języku polskim wraz z komentarzem merytorycznym przygotowanym przez CEO jest dostępny do pobrania poniżej.

Sprawiedliwe czy niesprawiedliwe? Zestaw ćwiczeń do badania zmian w postawach młodzieży wobec globalnych wyzwań

Ćwiczenia źródłowe w języku angielskim: Impact Assessment Tools on Global Learning

Ćwiczenia zostały opracowane we współpracy z organizacją Reading International Solidarity Centre z Wielkiej Brytanii. Publikacja została wydana w ramach projektu „W świat z klasą" finansowanego ze środków Unii Europejskiej.