Kontakt

Koordynatorka programu edukacji globalnej i ekologicznej

Elżbieta Krawczyk
koordynatorka projektu
tel. (022) 622 32 39 wew. 113
e-mail: elzbieta.krawczyk@ceo.org.pl

„W świat z klasą”

Katarzyna Dzięciołowska
koordynatorka projektu
tel. (022) 825 05 50 wew. 234 
e-mail: katarzyna.dzieciolowska@ceo.org.pl

"Rozmawiajmy o uchodźcach"

Julia Godorowska
tel. (22) 825 05 50 wew. 204
e-mail: julia.godorowska@ceo.org.pl

"Girls into global STEM"

Urszula Bijoś
koordynatorka projektu
tel. (22) 825 05 50 wew. 208
e-mail: urszula.bijos@ceo.org.pl


Adres do korespondencji:
Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej
ul. Noakowskiego 10/1
00-666 Warszawa
tel. /fax. 22 622 32 39 lub 22 875 85 40
e-mail: ceo@ceo.org.pl