Kontakt

Szefowa Działu Edukacji Globalnej i Ekologicznej

Elżbieta Krawczyk
tel. (022) 622 32 39 wew. 113
e-mail: elzbieta.krawczyk@ceo.org.pl

Asystentka Działu Edukacji Globalnej i Ekologicznej

Marta Jackowska-Uwadizu
tel. (022) 825 05 50 wew. 202
e-mail: marta.jackowska-uwadizu@ceo.org.pl

„W świat z klasą”

Katarzyna Dzięciołowska
Koordynatorka projektu
tel. (022) 825 05 50 wew. 234 
e-mail: katarzyna.dzieciolowska@ceo.org.pl

Justyna Frydrych
Koordynatorka międzynarodowa projektu
tel. (022) 825 05 50 wew. 208 
e-mail: justyna.frydrych@ceo.org.pl

Katarzyna Krzemińska
Koordynatorka międzynarodowa projektu
tel. (022) 825 05 50 wew. 208
e-mail: katarzyna.krzeminska@ceo.org.pl

"Rozmawiajmy o uchodźcach"

Julia Godorowska
Kierowniczka kursu internetowego
tel. (022) 825 05 50 wew. 204
e-mail: julia.godorowska@ceo.org.pl

"Girls into global STEM"

Urszula Bijoś
Koordynatorka projektu
tel. (22) 825 05 50 wew. 208
e-mail: urszula.bijos@ceo.org.pl

"Weź Oddech"

Katarzyna Dzięciołowska
Koordynatorka projektu
tel. (022) 825 05 50 wew. 234 
e-mail: katarzyna.dzieciolowska@ceo.org.pl

Urszula Bijoś
Koordynatorka projektu
tel. (22) 825 05 50 wew. 208
e-mail: urszula.bijos@ceo.org.pl

 


Adres do korespondencji:
Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej
ul. Noakowskiego 10/1
00-666 Warszawa
tel. /fax. 22 622 32 39 lub 22 875 85 40
e-mail: ceo@ceo.org.pl