Kontakt

 

 

 

Elżbieta Krawczyk - szefowa Działu Edukacji Globalnej i Ekologicznej CEO; odpowiada za programy edukacji globalnej i ekologicznej. Dba o: relacje wewnątrz i na zewnątrz, materiały edukacyjne, ważne tabelki. Lubi: prowadzenie warsztatów dla nauczycielek i nauczycieli. 
tel. (022) 825 05 50 wew. 102
e-mail: elzbieta.krawczyk@ceo.org.pl

 

 

Katarzyna Dzięciołowska - wspólnie z nauczycielami i nauczycielkami pracuje nad tym, by w szkole podejmowano wyzwania współczesnego świata takie jak migracje, zmiana klimatu czy równość płci oraz by uczniowie i uczennice wspólnie działali na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (koordynuje projekt "W świat z klasą").
tel. (022) 825 05 50 wew. 234 
e-mail: katarzyna.dzieciolowska@ceo.org.pl

 

 

Julia Godorowska - stara się wspierać nauczycieli i nauczycielki w prowadzeniu w szkole interesujących zajęć na temat migracji i uchodźstwa z poszanowaniem różnych punktów widzenia (koordynuje projekt Rozmawiajmy o uchodźcach. Klub Dobrej Rozmowy). W pracy najbardziej lubi opanowywać nowe umiejętności, a po wyjściu z biura iść na trening Zespołu Tańca Ludowego "Warszawa" <3!
tel. (022) 825 05 50 wew. 204
e-mail: julia.godorowska@ceo.org.pl

 

 

Urszula Bijoś - odpowiada za edukację na rzecz czystego powietrza ("Weź oddech") oraz wspólnie z międzynarodowymi partnerami pracuje nad większym zaangażowaniem dziewczyn w przedmioty ścisłe ("Girls Into Global STEM"). Z wykształcenia historyczka; do pracy lubi przyjść później, ale za to zostać dłużej. 
tel. (22) 825 05 50 wew. 208
e-mail: urszula.bijos@ceo.org.pl

 

 

Marta Jackowska-Uwadizu - asystentka działu; pomaga koordynatorkom prowadzić ciekawe i potrzebne działania w polskich-i nie tylko-szkołach. Z wykształcenia afrykanistka, z zamiłowania afrykanistka.
tel. (022) 825 05 50 wew. 202
e-mail: marta.jackowska-uwadizu@ceo.org.pl

 

Adres do korespondencji:
Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej
ul. Noakowskiego 10/1
00-666 Warszawa
tel. /fax. 22 622 32 39 lub 22 875 85 40
e-mail: ceo@ceo.org.pl