Kontakt

Program „W świat z klasą”

Elżbieta Krawczyk

koordynatorka projektu

tel. (022) 622 -32-39 wew. 113

e-mail: elzbieta.krawczyk@ceo.org.pl

 

Marta Sykut

koordynatorka projektu

tel. (022) 622 -32-39 wew. 107

e-mail: marta.sykut@ceo.org.pl

 

Marianna Rutkowska

asystentka koordynatorki projektu

tel. (022) 668 -69-46 wew. 101

e-mail: marianna.rutkowska@ceo.org.pl

 

Program „Wzór na rozwój”

Zuzanna Naruszewicz

koordynatorka projektu

tel. (022) 622 -32-39 wew. 109

e-mail: zuzanna.naruszewicz@ceo.org.pl

 

 

Jędrzej Witkowski

Koordynator programu Edukacji globalnej

tel. (022) 622 -32-39 wew. 111

e-mail: jedrzej.witkowski@ceo.org.pl

  

 

Adres do korespondencji:

Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej

ul. Noakowskiego 10/1

00-666 Warszawa

tel. /fax. 22 622 32 39 lub 22 875 85 40

e-mail: ceo@ceo.org.pl