Programy archiwalne

Program edukacji globalnej prowadzimy w CEO od ponad 7 lat. Na przestrzeni tego czasu zrealizowaliśmy szereg projektów edukacji globalnej i edukacji dla zrównoważonego rozwoju. Najważniejsze materiały edukacyjne powstałe w ramach projektów archiwalnych można znaleźć za pośrednictwem wyszukiwarki materiałów edukacyjnych dostępnej na tej stronie. Krótkie opisy przeprowadzonych działań znajdują się poniżej:

 

 

W świat z klasą

„W świat z klasą” to polska edycja międzynarodowego projektu „Global Issues – Global Subjects” realizowanego przez konsorcjum organizacji z Anglii, Austrii, Czech, Polski, Francji, Słowacji, Słowenii, Szkocji, Węgier i Włoch. Celem projektu jest wsparcie nauczycieli i nauczycielek we włączaniu do nauczania przedmiotowego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej wątków takich jak: 

  • edukacja globalna,
  • Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ, 
  • trudne zagadnienia globalne, w tym: jak migracje, zmiana klimatu oraz równość płci.

W świat z klasą I edycja

„W świat z klasą” to trzyletni projekt, którego działania rozpoczęły się w styczniu 2013 i będą kontynuowane do grudnia 2015 roku. 

Dzięki projektowi przygotowaliśmy materiały edukacyjne, które mają umożliwić systematyczne włączanie zagadnień związanych z edukacją globalną na poszczególnych przedmiotach w gimnazjum bez szkody dla realizacji celów kształcenia ogólnego określonych w podstawie programowej. Przed publikacją materiały zostały przetestowane w szkołach, a następnie udostępnione bezpłatnie w wersjach elektronicznych i papierowych.

W porozumieniu z organizacjami partnerskimi wypracowaliśmy także koncepcję globalnego nauczania, która ma na celu wspierać nauczycieli i nauczycielki w poruszaniu tematyki współzależności globalnych.

Proponujemy szkolenia dla nauczycieli i nauczycielek w formule blended learning – kurs internetowy, który zostanie wzbogacony spotkaniami stacjonarnymi. Działania edukacyjne wzmocniamy poprzez organizację spotkań adresowanych do dyrektorów i dyrektorek szkół.

WIĘCEJ

 

Wzór na rozwój

Projekt edukacyjny "Wzór na rozwój. Nauki ścisłe odpowiadają na wyzwania współczesności" kierujemy do nauczycieli i nauczycielek przedmiotów ścisłych. Jak można uczyć fizyki, chemii i biologii w sposób praktyczny, pokazując jednocześnie społeczną wagę wykorzystania wiedzy w życiu codziennym? Poznaj naszą propozycję!

Pomysł na to działanie zrodził się z przekonania, że to, czego młodzież uczy się na zajęciach z przedmiotów ścisłych, ma kluczowe znaczenie dla losów świata i jego rozwoju, gdyż teoria wykładana na lekcjach fizyki, chemii i biologii może mieć praktyczne zastosowanie przy tworzeniu rozwiązań ułatwiających życie mieszkanek i mieszkańców krajów globalnego Południa. 

Uwzględnianie perspektywy globalnej w toku nauki przedmiotów ścisłych to krok w kierunku świata bardziej sprawiedliwego, gdzie ludzie wiedzą, jak wykorzystywać wiedzę, by żyć w godnych warunkach i zapewniać sobie bezpieczeństwo żywnościowe, dostęp do energii, czystej wody w obliczu zmieniającego się klimatu. 

Patrz i zmieniaj

Projekt edukacji globalnej wykorzystujący filmy dokumentalne. Nauczyciele otrzymali pakiet filmów dotyczących zagadnień globalnych i scenariusze zajęć do pracy z nimi. Brali również udział w szkoleniach z zakresu edukacji globalnej. Na podstawie materiałów organizowali w szkole lekcje z projekcjami filmów i wspólnie z młodzieżą realizowali uczniowskie projekty edukacyjne dotyczące globalnych współzależności. W szkołach uczestniczących w projekcie powstało również 50 uczniowskich klubów filmowych, które są formą aktywności pozalekcyjnej i przestrzenią do dyskusji na temat wyzwań globalnych. W projekcie wzięło udział 500 gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Projekt był realizowany w partnerstwie z organizacjami z Czech, Słowacji i Estonii, w 2009 roku został uhonorowany nagrodą World Aware Education Award przyznawaną przez Centrum Północ-Południe przy Radzie Europy.

 

Jeden świat. Kluby filmowe

Projekt, który był kontynuacją "Patrz i zmieniaj". Rozwijaliśmy w nim filmotekę - łącznie szkoły miały do dyspozycji ponad 50 filmów dokumentalnych. Młodzież ponadto miała szansę uczestnictwa w międzynarodowych spotkaniach - szkołach filmowych. Podczas tych warsztatów powstawały - przy wsparciu profesjonalnej ekipy filmowej - dokumenty realizowane przez młodzież, poruszające te tematy związane z globalnymi współzależnościami, które młodzi uznali za najważniejsze. 

 

Świat na filmie

W ramach tego projektu CEO rozwijało kolekcję filmów dokumentalnych dla szkół, dotyczących zagadnień globalnych; animowało i wspierało pracę ponad 40 szkolnych klubów filmowych w całej Polsce. W 2012 roku wydany został również promocyjny pakiet filmowy, który trafił do prawie 950 szkół. Zorganizowane zostały również obchody Tygodnia Edukacji Globalnej w kilkudziesięciu szkołach.

 

Edukacja globalna z klasą

Dzięki temu projektowi powstały kolejne publikacje ze scenariuszami zajęć i ćwiczeniami dla gimnazjum oraz kurs internetowy dla nauczycieli.

 

Aktywni z natury

Pierwszy projekt CEO związany z tematyką zrównoważonego rozwoju. Zachęcał młodzież do stania się "młodymi ambasadorami skarbów natury". Materiały skierowane do nauczycieli miały na celu wsparcie w kształtowaniu w młodych osobach odpowiedzialnej postawy w stosunku do otaczającego ich świata. Tematycznie projekt obejmował tematykę zrównoważonego rozwoju, zielonego transportu, odpowiedzialnej turystyki i świadomej konsumpcji.

 

Szkoła pełna energii

Projekt skupiał się na odpowiedzialnym wykorzystaniu zasobów energetycznych. Opracowaliśmy kurs internetowych oraz materiały, które wspierały nauczycieli w realizacji projektów uczniowskich powiązanych tematycznie ze "Szkołą...".

 

Szkoła pełna zasobów

W tym projekcie nauczyciele poza tematami związanymi z gospodarowaniem energią i wodą mogli mogli prowadzić zajęcia związane z gospodarowaniem obszarami leśnymi oraz metalami, a także zbadać, jak działania człowieka wpływają na zmiany klimatu. Projekt realizowany był w oparciu o wytyczne podstawy programowej. Ujęcie tych zagadnień z uwzględnieniem kontekstu zarówno środowiskowego, jak i gospodarczego oraz społecznego umożliwiało realizację działań szkolnych na większości przedmiotów w gimnazjum. Wsparciem dla nauczycieli były publikacje ze scenariuszami zajęć, karty pracy, kurs internetowy dla nauczycieli oraz warsztaty skierowane do młodzieży.

 

Girls Into Global  STEM

"Girls Into Global  STEM" (czyli w skrócie GIGS) to program realizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej wraz z partnerami ze Szwecji, Polski, Cypru i Wielkiej Brytanii. Jego głównym celem jest zachęcenie młodzieży, głównie dziewcząt, do nauki, badań i podejmowania karier w obszarze przedmiotów ścisłych i przyrodniczych (ang. STEM – science, technology, engineering and maths – nauka, technologia, inżynieria i matematyka).

 

Ścieżki do celów

„W świat z klasą. Ścieżki do Celów” to program, który składa się z 2 miesięcznego kursu internetowego poświęconego Celom Zrównoważonego Rozwoju. Kurs prowadzi do Tygodnia Edukacji Globalnej, kiedy nauczyciele i nauczycielki przeprowadzą z grupą uczniów i uczennic kampanie na rzecz Celów. 

Kurs przeznaczony jest dla nauczycieli i nauczycielek różnych przedmiotów (m.in. matematyki, religii, etyki, biologii, jęz. angielskiego, plastyki), pracujących w szkołach podstawowych (klasy IV-VIII), ponadpodstawowych, ośrodkach wychowawczych i socjoterapii z miejscowości poniżej 500 tyś. mieszkańców. Inicjatywa ta ma na celu udostępnienie nauczycielom i nauczycielkom różnych przedmiotów (m.in. matematyki, religii, etyki, biologii, jęz. angielskiego, plastyki) oraz młodzieży uczącej się w szkole rzetelnych materiałów i praktycznych narzędzi do pracy Celów na gruncie indywidualnym, lokalnym i globalnym oraz budowanie postaw obywatelskich i poczucia sprawczości wśród młodzieży.