Architektura - zaprojektuj równowagę! - propozycja projektu

Z architekturą mamy do czynienia codziennie, zarówno w sferze publicznej, jak i w prywatnym otoczeniu. Wpływa na nasze samopoczucie, a często również na sposób naszego funkcjonowania. Jest też nierozłącznie związana z naturą – korzysta z różnych zasobów, a także „sąsiaduje” z nią wszędzie, gdzie się pojawia. Architektura może więc otwierać przed ludźmi możliwości lub je ograniczać. Projekt zachęca uczniów i uczennice do wszechstronnego spojrzenia na architekturę i zaprojektowania domu, budynku użyteczności publicznej lub miasta z uwzględnieniem różnych aspektów, np. kulturowych, środowiskowych, a także z myślą o jego funkcjonalności i bezpieczeństwie dla przyszłych użytkowników i użytkowniczek. Projekt pt. „Architektura – zaprojektuj równowagę” to zachęta do przyjrzenia się zagadnieniu zrównoważonego rozwoju przez pryzmat działań artystycznych. 

Załączone dokumenty: 
  1. 1. Sdc plas architektura.pdf (2MB)