Praktyczne narzędzia w projekcie młodzieżowym

Zapraszamy do korzystania z materiałów i narzędzi, które  ułatwią pracę opiekunów i opiekunek zespołu, samego zespołu oraz indywidualnych członków i członkiń, pomogą w organizacji pracy i rejestrowaniu osiągnięć, a także wspomogą dokumentowanie działań podczas realizacji projektu, co będzie bardzo przydatne zarówno przy prezentacji efektów, jak i podsumowania i ewaluacji całego projektu. 

 PROJEKT MŁODZIEŻOWY - WSPARCIE

NARZĘDZIA ON-LINE
Narzędzia Internetowe i aplikacje mogą pełnić wiele funkcji i zostać wykorzystane na każdym etapie procesu projektowego:

  • Organizacja i realizacja projektu: wsparciem będą narzędzia, które pomogą uczniom i uczennicom pochylić się nad celem projektu młodzieżowego, organizacją pracy w grupie, podziałem zadań, harmonogramem, podsumowaniem;
  • Dokumentacja: przydadzą się narzędzia, dzięki którym STEM Klub będzie mógł dokonywać zapisu (w formie pisemnej, audiowizualnej itd.) zrealizowanych działań i osiągnięć; mogą być one wykorzystane do użytku wewnętrznego grupy lub do prezentacji działań na zewnątrz, np. w postaci bloga;
  • Prezentacja: do tego celu proponujemy narzędzia, dzięki którym młodzież w łatwy sposób przygotuje profesjonalną stronę internetową, prezentację multimedialną czy grafikę, dokona edycji zrealizowanego przez siebie filmu lub stworzy ebooka.

Narzędziownik to przewodnik on-line, który zbiera narzędzia internetowe i przedstawia podstawowe informacje niezbędne do rozpoczęcia pracy z danym narzędziem. Młodzież znajdzie tam propozycje bezpłatnych narzędzi online, m.in.: Book Creator,  Padlet, WIXX, Blogger, Prezi, Clipchamp Create, Canva, Phyphox, Socrative, Plickers, Mal den code i wiele innych. 

 

 

1. ZAPLANOWANIE PROJEKTU

Planer to materiał pomagający uczniom przeprowadzić projekt młodzieżowy poprzez wszystkie fazy: utworzenie grupy, określenie celu własnego i grupowego, diagnoza lokalna, planowanie projektu, harmonogram, działania projektowe, prezentacja efektów i ewaluacja. Można go jednak używać w trakcie realizacji projektów młodzieżowych skupionych na innych tematach.

Program warsztatu Dlaczego dziewczyny ocalą Planetę? - określenie indywidualnych zasobów, które pomagają włączyć się w projekt młodzieżowy.

 

Ćwiczenia:

2. OKREŚLENIE TEMATU
Karty pracy dot. diagnozy lokalnej, pomogą określić, jakie jest podejście grupy docelowej na temat wybrany przez zespół młodzieżowy. Będzie to istotne dla wybrania odpowiednich działań, które doprowadzą do osiągnięcia zamierzonych rezultatów. Dzięki kartom zespół projektowy określi poziom wiedzy grupy docelowej oraz ich potrzeby, a następnie zaplanuje projekt dostosowany do oczekiwań odbiorców i odbiorczyń. 

Ćwiczenie: Jaki temat?” - wspiera w wyborze tematu projektu młodzieżowego.

 

3. OKREŚLENIE CELU
Karta Pracy Kampania Informacyjno-edukacyjna pomoże zrozumieć czym jest projekt w formie kampanii informacyjno-edukacyjnej. Jest to rodzaj kampanii społecznej objaśniającej, jaka jest sytuacja w wybranej dziedzinie, oraz edukującej, jaką wprowadzić zmianę, by było lepiej.


Karty pracy - Projet rzeczniczy, wzmacniający widzę na temat działań rzeczniczych, np. petycja, list otwarty lub spotkanie z przedstawicielami samorządu.
Ćwiczenie: „Pokoje Walta Disneya” - pomaga określić cele projektu.

 

4. ZAPLANOWANIE DZIAŁAŃ
Przewodniki prezentujące różnorodne działania w ramach projektu młodzieżowego:
Przewodnik dla młodzieży po kampaniach”, w ramach programu “Klimat to temat! Perspektywa kobiet”,
Ścieżki do celów - czyli co możecie zrobić dla świata?” dotyczący działań na rzecz wyzwań globalnych.
Weź oddech - dobre praktyki” oraz Przewodnik po programie „Weź oddech w Białymstoku” opracowane w ramach programu „Weź oddech”.

Promocja? Sojusznicy? Mamy kilka podpowiedzi:
Młody obywatel rozmawia czyli jak wyjść z działaniami poza szkołę?”, wskazówki w realizacji projektu młodzieżowego,
Kolejny krok na szlaku współpracy", wspierający nawiązanie partnerstwa lokalnego między grupą młodzieży a innymi podmiotami.

Ćwiczenia:

Dodatkowe materiały:

5. PREZENTACJA EFEKTÓW
Młodzi w akcji. Przewodnik po programie, publikacja prowadzi młodzież przez cały proces projektu młodzieżowego szczególnie polecamy rozdział o prezentacji efektów i finale projektu oraz zestaw załączników: Formularz zgody na wykorzystanie wywiadu; Zgoda na wykorzystanie wizerunku; List do sojusznika.

EKO Kalendarz z listą wydarzeń o charakterze ekologicznym.

Ćwiczenie: „Zwizualizujmy to” - ostatnie przygotowania przed finałem projektu.

 

6. PODSUMOWANIE PROJEKTU
Podsumowania projektu rzeczniczego, Porady dot. istotnego etapu projektu, jakim jest podsumowanie, dzięki które,u Uczniowie i uczennice mają szansę i przestrzeń na podzielenie się własnymi wrażeniami po projekcie i współpracy w grupie.

 

 

 

Ćwiczenia: