Zapisz się do projektu

„O migracjach i rozmowie” czyli o wzajemnej komunikacji

W programie „Globalna szkoła"

Stwórz z uczniami i uczennicami projekt wokół „Klubu dobrej rozmowy”. Działanie pozwoli Ci lepiej reagować na sytuację osób z doświadczeniem migracyjnym. 

Zdobyta podczas wspólnej pracy wiedza z edukacji globalnej, antydyskryminacyjnej i kulturowej da młodym ludziom narzędzia do dojrzałej dyskusji na temat tożsamości i różnorodności.


Zapraszamy nauczycieli i nauczycielki klas 6-8 szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowej.

1. Jak to działa

Projekt trwa od października 2023 do czerwca 2024.

Na początku otrzymujesz informację o tym, kto jest Twoim mentorem lub mentorką. To osoba, do której możesz zwrócić się ze swoimi wątpliwościami i pytaniami. 

W ramach projektu realizujesz 6 modułów kursu internetowego (3 w semestrze zimowym i 3 w letnim). W każdym module znajdują się obowiązkowe zadania, po wykonaniu których zatwierdzasz moduł. Po każdym z nich otrzymujesz komentarz od mentora lub mentorki dotyczący Twojej dotychczasowej pracy.

Możesz także uczestniczyć w spotkaniach z mentorem. Biorą w nich udział inne osoby, które uczestniczą w projekcie. Możesz podczas niego zadać dodatkowe pytania, podzielić się refleksjami i wątpliwościami oraz wysłuchać perspektywy innych osób. 

W pierwszym semestrze projektu zdobywasz wiedzę o omawianych tematach. W drugim semestrze tworzysz w swojej szkole „Klub dobrej rozmowy”. Zapraszasz do niego uczniów i uczennice zainteresowanych realizacją projektu o tematyce migracyjnej. Może to być:

Na końcu uzupełniasz i przesyłasz sprawozdanie z realizacji projektu. Otrzymujesz zaświadczenie ukończenia kursu, a uczniowie i uczennice tworzący „Klub dobrej rozmowy” wspólny dyplom.

Dodatkowo możesz wziąć udział w atrakcyjnych wydarzeniach dla chętnych. Zapraszamy Cię na:

 • stacjonarne spotkanie wprowadzające, na którym dowiesz się, jak diagnozować w Twojej klasie wyzwania związane z wielokulturowością (podczas niego poznasz też innych uczestników i uczestniczki projektu), 
 • spotkania warsztatowe online pogłębiające tematy poruszane w projekcie,
 • spotkania z cyklu Speaker Tour z osobami z doświadczeniem migracji dla Twoich uczniów i uczennic, podczas których poznają historię migracyjną gościa lub gościni, dowiedzą się, z jakimi wyzwaniami mierzy się po przybyciu do Polski oraz jak z takiej perspektywy wygląda codzienne życie w Polsce.

2. Dlaczego warto

Dzięki udziałowi w projekcie:

 • zdobędziesz wiedzę o edukacji globalnej, antydyskryminacyjnej i kulturowej, 
 • rozwiniesz kompetencje takie jak: świadomość globalna, kompetencje obywatelskie, społeczno-antydyskryminacyjne i krytyczne rozumienie świata,
 • zdobędziesz wiedzę, w jaki sposób tworzyć włączającą przestrzeń szkolną dla uczennic i uczniów różnych narodowości, kultur czy religii,
 • będziesz skuteczniej kształtować otwartość i empatię na różnorodność – nie tylko związaną z kulturą, religią czy językiem, ale również poglądami czy sposobem ekspresji,
 • poznasz globalne współzależności, kontekst zagadnień migracyjnych i związanych z tematem uchodźstwa,
 • poznasz atrakcyjne formy edukacyjne, które pozwalają na koncentrację uwagi, zwiększenie motywacji oraz zaangażowania uczniów i uczennic w omawiane zagadnienia,
 • nauczysz się wspierać uczniów w realizacji kolejnych etapów projektu uczniowskiego i reagować na pojawiąjące się wyzwania,
 • dowiesz się, jak rozwijać relacje w grupie i tworzyć przestrzeń, w której wszystkie osoby czują się bezpiecznie i komfortowo,
 • nauczysz się prowadzić dialog z osobami o odmiennych poglądach i  rzeczowo przedstawiać argumenty, bazować na faktach, ale również uwzględniać emocje i obawy drugiej strony,
 • dowiesz się, jak stwarzać przestrzeń do współpracy ze środowiskiem lokalnym i pozaszkolnym.

Udział w projekcie jest zgodny z priorytetami Ministerstwa Edukacji i Nauki na rok szkolny 2023/24 (sprawdź punkt 4. na stronie MEiN).

3. Zgłoszenie

Przejdź do panelu Zapisy i zgłoś swój udział.

Poleć projekt dalej! Może warto wziąć udział razem? A może znasz kogoś, komu ten projekt bardzo się przyda.

4. Harmonogram

 • Do 30 września (lub do wyczerpania limitu miejsc)

  zapisy do udziału w projekcie

 • Od października 2023 do maja 2024

  realizacja modułów kursu internetowego, możliwość udziału w warsztatach i spotkaniach towarzyszących, działania z młodzieżą w ramach Klubu dobrej rozmowy

 • Październik 2023

   możliwość uczestniczenia w spotkaniu stacjonarnym

 • Czerwiec 2024

  możliwość pobrania zaświadczenia po ukończeniu kursu przesłaniu sprawozdania i wypełnieniu ankiety ewaluacyjnej oraz testu wiedzy

5. Regulamin

6. Najczęstsze pytania

Na realizację każdego modułu przeznaczamy miesiąc. W tym czasie wykonujesz zadania obowiązkowe, ale możesz też podjąć aktywności dla chętnych: podzielić się refleksją z mentorką lub mentorem, obejrzeć dodatkowy materiał czy wziąć udział w dyskusji.

Pierwszą osobą, do której powinieneś się zwrócić, jest mentor lub mentorka, a następnie koordynatorka kursu.

Warunkiem ukończenia projektu jest:

 • wykonanie obowiązkowych zadań ze wszystkich modułów kursu,
 • założenie Klubu dobrej rozmowy” i przeprowadzenie min. 3 spotkań Klubu wokół wybranych wątków związanych z migracją,
 • przesłanie sprawozdania podsumowującego realizację projektu młodzieżowego,
 • wypełnienie ankiety wstępnej i końcowej oraz testu wiedzy na zakończenie kursu.                                                                    

Warunki rezygnacji z projektu opisujemy w punkcie 5 Regulaminu:

W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z udziału w Projekcie, przed ukończeniem Kursu internetowego i dostarczeniem Projektu młodzieżowego i Sprawozdania, Uczestnik zobowiązany jest do wskazania w chwili rezygnacji Organizatorowi pisemnie ważnych powodów, niezależnych od Uczestnika, które uniemożliwiają dalszy udział w Projekcie

7. Kontakt

Masz pytania?
Napisz do naszej ekspertki

Agnieszka Serwadczak, ekspertka edukacyjna

 • pomoże Ci zapisać się do projektu,
 • wesprze Cię w przypadku trudności z poruszaniem się po platformie,
 • gdy zapiszesz się do projektu, będzie przesyłać Ci informacje o dokładnym programie każdego modułu, terminach jego realizacji i dodatkowych, towarzyszących wydarzeniach.

W przypadku trudności związanych z realizacją modułów skontaktuj się ze swoim mentorem lub mentorką. Możesz to zrobić przez platformę lub drogą mailową.

8. Partnerzy

Partnerem projektu „O migracjach i rozmowie” jest Norwegian Refugee Council (NRC). NRC specjalizuje się w reagowaniu w sytuacjach kryzysowych i pomocą osobom uciekającym przed wojną i prześladowaniami, a także zapewnienie dzieciom i młodzieży dotkniętej przesiedleniem wysokiej jakości edukacji.

Poznaj inne projekty

W tym roku mamy dla Was 14 projektów w 9 programach. W każdym z nich wspieramy Cię w innym obszarze Twojej pracy w szkole. Możesz dołączyć bezpłatnie.