Razem o migracjach

Współczesny świat oferuje nam możliwość mobilności na niespotykaną do tej pory skalę. Szacuje się, że na całym świecie co trzecia osoba posiada doświadczenie migracji, zaś 18 milionów Polaków lub osób polskiego pochodzenia żyje poza granicami kraju. Polska staje się także coraz bardziej atrakcyjnym kierunkiem dla migrantów i migrantek. Około 45 proc. przebadanych młodych Polaków i Polek deklaruje, że spotyka w swoich szkołach uczniów–cudzoziemców („Współczesne migracje”, Raport z badania, 2020, CEO). Migracje w coraz większym stopniu stają się elementem naszej codzienności i wpływają na rzeczywistość młodych.

Ścieżka wzmacnia u młodzieży kompetencje takie jak: samoświadomość globalna, kompetencje społeczno-antydyskryminacyjne, obywatelskie i krytyczne rozumienie otaczającego nas świata. Są one bowiem potrzebne do prowadzenia rozmów i realizowania projektów dotyczących trudniejszych społecznych tematów. Wsparcie proponowane w tej ścieżce dostarcza wiedzy i narzędzi do prowadzenia lekcji przedmiotowych oraz godzin wychowawczych związanych z zagadnieniem migracji.

Harmonogram

I semestr - uczymy się!

W I semestrze roku szkolnego nauczyciele i nauczycielki uczestniczące w kursie internetowym zwiększają swoją wiedzę o globalnych współzależnościach i współczesnych migracjach oraz zdobywają umiejętności metodyczne potrzebne do wpływania na rozwój kompetencji młodzieży takich jak: samoświadomość globalna i krytyczne myślenie. Znajdą grupę młodzieży (5-10 osób), która zaangażuje się w działania na rzecz kultury włączającej. Nauczyciele i nauczycielki przeprowadzają cykl zajęć z młodzieżą na podstawie scenariuszy zaproponowanych przez CEO i przygotowują młodzież do działania metodą projektu uczniowskiego. Grupy młodzieżowe w I semestrze roku szkolnego poznają zagadnienia związane z współczesnymi migracjami i krytycznym myśleniem.

II semestr - działamy!

W II semestrze roku szkolnego nauczyciele i nauczycielki uczestniczące w kursie internetowym koncentrują swoje działania na prowadzeniu działań w przestrzeni szkolnej i/lub lokalnej. Nauczyciel lub nauczycielka przeprowadzi z grupą uczniów i uczennic projekt młodzieżowy. Grupy młodzieżowe będą pracować nad projektem młodzieżowym na rzecz budowania kultury włączającej w swoim sąsiedztwie realizując działanie na rzecz integracji migrantów i migrantek ze społecznością lokalną.

Oferowane wsparcie

  • webinarium przygotowującym nauczycieli do szkolnych obchodów europejskiego święta Tydzień Edukacji Globalnej (listopad 2021 r.)
  • webinarium przygotowującym do podsumowania projektów młodzieżowych (maj 2022 r.)
  • Udział w podsumowaniu projektów młodzieżowych realizowanych w ramach programu “Globalna szkoła” podczas Ogólnopolskiej Prezentacji Projektów Młodzieżowych Centrum Edukacji Obywatelskiej (czerwiec 2022 r.)

Nauczyciel/Nauczycielka uczestnicząc w kursie otrzymuje wsparcie mentora/mentorki, czyli drugiego doświadczonego nauczyciela i zestaw gotowych scenariuszy, wskazówek metodycznych i dostęp do aktualnej wiedzy o migracjach.

Do pobrania

Regulamin

Regulamin

Inny

Współczesne migracje. Raport z badania 

Szczególnie polecamy

  • Publikacja
Storytelling o migracjach...
Przewodnik jest przeznaczony dla wychowawców i wychowawczyń szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Zobacz
  • Film lub webinarium
Rozmawiajmy o migracjach
Dlaczego trudno czasami porozumieć się nawet w najprostszych sprawach? Czym jest
Zobacz
  • Publikacja
Storytelling lokalny, czyli...
Przewodnik ma pomóc uczniom i uczennicom  zrealizować projekt na podstawie opowieści
Zobacz

Partnerzy i sponsorzy

Ścieżka „Razem o migracjach” programu „Globalna szkoła” powstała w ramach projektów „I am European: Historie i fakty o migracjach na XXI wiek”, „Rozmawiajmy o uchodźcach. Klub Dobrej Rozmowy” oraz „Globalna szkoła. Razem o migracjach” realizowanych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Projekt  „I am European: Historie i fakty o migracjach na XXI wiek”  współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej. Jest częścią programu DEAR (The European Commission’s Development Education and Awareness Raising Programme), który wspiera projekty angażujące społeczeństwo Unii Europejskiej w globalne zagadnienia rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego.

Projekt „Rozmawiajmy o uchodźcach. Klub Dobrej Rozmowy” współfinansowany jest przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności w ramach programu „Szkoła ucząca się”
Projekt „Globalna szkoła. Razem o migracjach” współfinansowany z budżetu państwa w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Współfinansowanie w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP odbywa się w ramach zadania „Edukacja globalna” i wartość dofinansowania w 2021 roku wynosi 58 610 ,00 PLN, a w 2022 roku 85 440,00 PLN.

Treść wyraża wyłącznie poglądy autorów/autorek i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności ani Unii Europejskiej.