O Programie

"Girls Into Global  STEM" (czyli w skrócie GIGS) to program realizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej wraz z partnerami ze Szwecji, Polski, Cypru i Wielkiej Brytanii. Jego głównym celem jest zachęcenie młodzieży, głównie dziewcząt, do nauki, badań i podejmowania karier w obszarze przedmiotów ścisłych i przyrodniczych (ang. STEM – science, technology, engineering and maths – nauka, technologia, inżynieria i matematyka).

W projekcie chcemy, by rozbudzaniu zainteresowań STEM, towarzyszyła też większa świadomość kwestii globalnych, a także rozwój kompetencji informatycznych (umiejętności w zakresie technologii cyfrowych).

Jednym z efektów wspólnych działań będzie zbiór różnorodnych materiałów edukacyjnych - merytorycznych i metodologicznych - dla nauczycielek i nauczycieli do wykorzystania w czasie lekcji lub zajęć dodatkowych z młodzieżą.

Więcej o projekcie i naszych partnerach możecie przeczytać na stronie projektu, na bieżąco śledźcie nas także na Twitterze.

 

#GIGSproject