O programie

 

Rozmawiajmy o uchodźcach. Klub Dobrej Rozmowy – ogólnopolski projekt  edukacyjny zachęcający nauczycieli i nauczycielki do poruszania na swoich zajęciach tematów związanych ze współczesnymi migracjami i obecnością w Europie i w Polsce uchodźców i uchodźczyń. Projekt jest realizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w partnerstwie z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności.

 

Głównym celem projektu jest wyposażenie nauczycieli w wiedzę merytoryczną i umiejętności metodyczne niezbędne do prowadzenia w szkole interesujących zajęć na temat migracji i uchodźstwa z poszanowaniem różnych punktów widzenia, oraz rozmów o wartościach i postawach, które są bliskie młodym ludziom.

 

Chcesz podnieść swoje kompetencje zawodowe i wprowadzić nową jakość do zajęć i rozmów z młodzieżą poświęconych najnowszym wydarzeniom na świecie?

Szukasz kluczowych i wiarygodnych informacji na temat współczesnych migracji i uchodźstwa do wykorzystania na zajęciach przedmiotowych?

Zależy Ci na wsparciu młodzieży w zdobywaniu umiejętności prowadzeni pełnych szacunku rozmów na często trudne, budzące kontrowersje tematy?

 

Na stronie projektu www.migracje.ceo.org.pl możesz pobrać bogaty zestaw materiałów merytorycznych, metodycznych oraz gotowe scenariusze zajęć przedmiotowych, które uporządkują Twoją wiedzę o migracjach oraz wesprą w doskonaleniu wśród młodzieży umiejętności wymiany opinii, argumentowania i poznawaniu różnych punktów widzenia. Pomysły na lekcję znajdą tu nauczyciele i nauczycielki języka polskiego, angielskiego, wiedzy o społeczeństwie, biologii, geografii, religii, plastyki, etyki czy historii. Proponujemy również aktywności, które można wykorzystać w czasie godzin wychowawczych oraz zajęć pozalekcyjnych.

 

W roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019:

 • Organizujemy bezpłatny Kurs internetowy (połączony ze szkoleniem stacjonarnymi) wspierający nauczycieli i nauczycielki w prowadzeniu z młodzieżą rozmów na temat sytuacji uchodźców czy szerzej migracji niezależnie od poglądów. Zgłoszenia pod adresem: https://migracje.ceo.org.pl/content/jak-dolaczyc

 • Wspieramy uczniów, uczennice i kadrę szkolną w organizacji spotkań Klubów Dobrej Rozmowy – przestrzeni do pełnych szacunku  rozmów, w której młodzież rozwija umiejętności wymiany opinii, argumentowania, słuchania tego, co mają do powiedzenia osoby o różnych światopoglądach.
 • We współpracy ze szkołami, samorządami i ośrodkami doskonalenia nauczycieli prowadzimy szkolenia dla nauczycieli i nauczycielek nt. podejmowania wątków migracyjnych w ramach edukacji globalnej na zajęciach przedmiotowych.

 

Kontakt do koordynatorki: e-mail: julia.godorowska@ceo.org.pl, tel. 22 825 05 50 wew. 204.

Zapraszamy na stronę: www.migracje.ceo.org.pl i nas Facebooka „Rozmawiajmy o uchodźcach”

 

W ramach projektu wspieramy uczniów, uczennice i kadrę szkolną w organizacji spotkań Klubów Dobrej Rozmowy. Do zakładania Klubów Dobrej Rozmowy zapraszamy nauczycieli i nauczycielki wraz z młodzieżą ze szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz innych instytucji edukacyjnych (również nieformalnych).

 

Cele Klubu Dobrej Rozmowy „Punkty widzenia”:

 • oddanie młodzieży głosu i zachęcenie do poruszania w rozmowach tematyki migracji i uchodźstwa w kontekście wyzwań współczesnego świata
 • wsparcie uczniów i uczennic w doskonaleniu umiejętności wymiany opinii, argumentowania, słuchania tego, co mają do powiedzenia osoby o różnych światopoglądach, także innych od naszego
 • umożliwienie bliższego poznania się w grupie
 • ułatwienie pozostania w dobrych relacjach w grupie niezależnie od poglądów jej członków i członkiń. 

 

Czy zadaliście sobie kiedyś pytanie: Czy w naszej szkole jest czas i miejsce na to, by ze sobą rozmawiać? W społeczności szkolnej wiele się dzieje, pojawiają się nowe „gorące” tematy – zarówno szkolne, jaki i te szersze jak aktualna sytuacja na świecie (w tym np. sytuacja uchodźców). Ale czy rzeczywiście się o tym rozmawia? Hmm… Na lekcjach zdobywa się wiedzę, analizuje nowe zagadnienia, a zwykle brakuje czasu i możliwości na dyskusje i refleksje. Skoro tego brakuje, to może warto spróbować to zmienić i założyć Klub Dobrej Rozmowy? Jeśli jest kółko matematyczne, przyrodnicze czy teatralne, to czemu nie stworzyć takiego, którego głównym celem jest rozmowa i wymiana opinii?

 

Klub Dobrej Rozmowy „Punkty widzenia” to szansa dla uczniów i uczennic, by

 • przeanalizować zjawisko migracji z różnych perspektyw i punktów widzenia
 • nauczyć się tego, jak słuchać, i co robić, by być wysłuchanym
 • wzmocnić umiejętność krytycznego myślenia (nie krytyki, ale analizy i świadomego odbioru innych opinii)
 • nauczyć się otwartości na odmienne od naszych poglądy (nie zgadzamy się ze sobą w danej sprawie, ale pozostajemy kumplami/kumpelkami)
 • przygotować się do współpracy i wspólnego działania w grupie rówieśników i rówieśniczek
 • dowiedzieć się więcej o sobie oraz o kolegach i koleżankach.

 

Kontakt do koordynatorki: e-mail: julia.godorowska@ceo.org.pl, tel. 22 825 05 50 wew. 204.

Zapraszamy na stronę: www.migracje.ceo.org.pl i nas Facebooka „Rozmawiajmy o uchodźcach”

 

 

Jak poruszać w szkole bardzo aktualny i kontrowersyjny temat? Jak przeprowadzić w szkole zajęcia polegające na rozmowie, w trakcie której uczennice i uczniowie będą się nawzajem z szacunkiem słuchać, poznają swoje wartości, lęki i nadzieje oraz uzyskają wiarygodne, wyważone informacje? W jaki sposób włączać tematy związane z migracjami na zajęciach przedmiotowych? Te pytania stały się inspiracją do stworzenia projektu „Rozmawiajmy o uchodźcach” realizowanego przez CEO od jesieni 2015 roku, kiedy rozpoczęła się w Polsce, ale też w całej Europie, dyskusja na temat sytuacji uchodźców. Projekt stanowi odpowiedź na ogólnoeuropejski kryzys postaw obywatelskich wobec uchodźców i uchodźczyń, a jednocześnie na potrzebę kształtowania umiejętności rozmawiania i wzajemnego słuchania swoich racji. Zależy nam na wspieraniu nauczycieli i nauczycielek w poruszaniu tego tematu z młodzieżą, a także podejmowaniu rozmów o wartościach i postawach, które są bliskie młodym ludziom. W ramach projektu proponujemy moderowaną przez nauczycielkę lub nauczyciela rozmowę jako formę zajęć szkolnych.