O programie

Głównym celem projektu "Rozmawiajmy o uchodźcach" jest umożliwienie młodym ludziom udziału w procesie podejmowania osobistych, jak również obywatelskich decyzji dotyczących uchodźców. Może się tak stać tylko dzięki poznaniu kluczowych i wiarygodnych informacji dotyczących sytuacji oraz dzięki udziałowi w prowadzących do wzajemnego zrozumienia rozmowach. Właśnie te rozmowy stały się osią realizowanego projektu, w ramach którego zapraszamy na kurs internetowy.

Celem projektu jest upowszechnienie i włączenie tematyki migracyjnej w ramach edukacji globalnej i międzykulturowej do nauczania przedmiotowego siódmej klasy szkoły podstawowej i gimnazjum poprzez podniesienie kompetencji nauczycieli oraz wzmocnienie rozumienia globalnych współzależności i wyzwań związanych z migracjami przez młodzież w wieku 13-16 lat. Proejekt obejmuje zarówno kompetencje przydatne w realizowaniu edukacji globalnej i międzykulturowej, jak i wiedzę merytoryczną i metodyczną niezbędną do prowadzenia interesujących zajęć na temat migracji i uchodźstwa. To również przestrzeń na samodzielną refleksję i twórczą pracę wykorzystującą zdobytą wiedzę i doświadczenie.

Proponujemy moderowaną przez nauczycielkę/nauczyciela rozmowę, jako formę zajęć szkolnych. Kwestie związane z tematyką uchodźczą pokazały powszechną trudność wymiany opinii na tematy budzące kontrowersje. Okazało się, że brakuje w polskim społeczeństwie, a w szczególności w rzeczywistości szkolnej, pozytywnych wzorców rzetelnej debaty, służącej wzajemnemu zrozumieniu oraz poznaniu różnorodnych stanowisk. ​Projekt ma przybliżyć takie metody pracy z uczennicami i uczniami, które skupiałyby się właśnie na prowadzeniu pełnych szacunku rozmów, w których znalazłaby się przestrzeń na poruszenie takich zagadnień jak postawy i tworzące te postawy wartości. Wierzymy, że nauczyciele i nauczycielki dzięki udziałowi w kursie podniosą swoje kompetencje zawodowe, a także wprowadzą nową jakość do zajęć i rozmów z młodzieżą. Program ma charakter nieperswazyjny – zachęca do poznawania różnych perspektyw i stojących za nimi argumentów, a także zaprasza do krytycznej refleksji i analizy, a nie bezpośredniego opowiadania się po którejkolwiek ze stron.

Projekt kierowany jest do nauczycielek i nauczycieli przedmiotowych, wychowawców i pedagogów szkolnych siódmych klas szkoły podstawowej (dawniej I klasa gimnazjum) oraz II i III klas gimnazjum, którzy chcą na swoich zajęciach poruszać tematy związane z obecnością w Europie i w Polsce uchodźców. Zapraszamy te osoby pracujące w szkołach, które zainteresowane są podnoszeniem własnych kompetencji w prowadzeniu zajęć dotyczących tematyki uchodźczej, z wykorzystaniem metod zarówno edukacji międzykulturowej, jak i globalnej. 

Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się na stronie www.migracje.ceo.org.pl.

Rekrutacja do kolejnej edycji projektu, w ramach którego odbywa się kurs internetowy i szkolenie stacjonarne trwa do 8 września 2017r. Więcej informacji o rekrutacji na stronie www.migracje.ceo.org.pl/content/jak-dolaczyc.