„W świat z klasą” to trzyletni projekt, którego działania rozpoczęły się w styczniu 2013 i będą kontynuowane do grudnia 2015 roku. 

Dzięki projektowi przygotowaliśmy materiały edukacyjne, które mają umożliwić systematyczne włączanie zagadnień związanych z edukacją globalną na poszczególnych przedmiotach w gimnazjum bez szkody dla realizacji celów kształcenia ogólnego określonych w podstawie programowej. Przed publikacją materiały zostały przetestowane w szkołach, a następnie udostępnione bezpłatnie w wersjach elektronicznych i papierowych.

W porozumieniu z organizacjami partnerskimi wypracowaliśmy także koncepcję globalnego nauczania, która ma na celu wspierać nauczycieli i nauczycielki w poruszaniu tematyki współzależności globalnych.

Proponujemy szkolenia dla nauczycieli i nauczycielek w formule blended learning – kurs internetowy, który zostanie wzbogacony spotkaniami stacjonarnymi. Działania edukacyjne wzmocniamy poprzez organizację spotkań adresowanych do dyrektorów i dyrektorek szkół.