Kontakt

„W świat z klasą”

Katarzyna Dzięciołowska
koordynatorka krajowa projektu
tel. (022) 825 05 50 wew. 234 
e-mail: katarzyna.dzieciolowska@ceo.org.pl

Marta Jackowska-Uwadizu
asystentka w projekcie
tel. (022) 825 05 50 wew. 202
e-mail: marta.jackowska-uwadizu@ceo.org.pl