12 Listopada 2013

Trwa praca grup roboczych, które tworzą materiały edukacyjne w ramach programu „W świat z klasą”.

11 Października 2013

Paulo Freire nadal inspiruje do dyskusji na temat edukacji.

01 Sierpnia 2013

Jak rozumiemy edukację globalną? Dlaczego istotne jest jej systematyczne włączanie do programów nauczania formalnego? Jak przekazywać wiedzę młodym ludziom, by wzbudzić ich ciekawość?

30 Lipca 2013

Warsztaty dla nauczycieli i nauczycielek wchodzących w skład grup roboczych tworzących materiały w projekcie „W świat z klasą” już za nami!

15 Lipca 2013

Promowaliśmy edukację globalną i projekt "W świat z klasą" na English Teaching Market 2013 w Starych Jabłonkach.

Strony