O programie

„W świat z klasą” to polska edycja międzynarodowego projektu „Global Issues – Global Subjects” realizowanego przez konsorcjum organizacji z Anglii, Austrii, Czech, Polski, Francji, Słowacji, Słowenii, Szkocji, Węgier i Włoch. Celem projektu jest wsparcie nauczycieli i nauczycielek we włączaniu do nauczania przedmiotowego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej wątków takich jak: 

 • edukacja globalna,
 • Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ, 
 • trudne zagadnienia globalne, w tym: jak migracje, zmiana klimatu oraz równość płci.
   

 

 

 

Logo programu

Projekt rozpoczął się w listopadzie 2018 roku, a jego koniec planowany jest na luty 2021 roku. Działania podejmowane w projekcie to między innymi:  

 • przeprowadzenie badania na temat obecności edukacji globalnej w szkole oraz potrzeb i możliwości wspierania nauczycieli i nauczycielek w jej wdrażaniu [działanie zrealizowane - link do publikacji] oraz ewaluacja skuteczności wprowadzanych narzędzi przez cały okres realizacji projektu;
 • wypracowanie założeń metodologicznych do włączania elementów edukacji globalnej w kształceniu przedmiotowym – w tym uwzględniania szczególnie wrażliwych tematów jak migracje, zmiany klimatyczne i równość płci oraz Celów Zrównoważonego Rozwoju [działanie zrealizowane - link do publikacji];
 • wypracowanie materiałów do pracy z edukacją globalną na lekcje przedmiotowe w szkole podstawowej [działanie zrealizowane - link do publikacji; pojedyncze scenariusze można znaleźć poprzez wyszukiwarkę scenariuszy na górze strony];
 • dostosowanie dotychczas wydanych scenariuszy z publikacji nt. edukacji globalnej w gimnazjum [link] do potrzeb nowej podstawy programowej [działanie zrealizowane - scenariusze można znaleźć poprzez wyszukiwarkę scenariuszy na górze strony];
 • semestralne kursy prowadzone zintegrowaną metodą kształcenia (blended learning) dla nauczycieli i nauczycielek przedmiotowych nt. włączania treści edukacji globalnej podczas lekcji przedmiotowych oraz realizacji projektów młodzieżowych na rzecz globalnych wyzwań [działanie zrealizowane - łącznie w kursach wzięły udział 174 osoby];
 • jednodniowe szkolenia i webinaria dla nauczycieli i nauczycielek przedmiotowych nt. włączania treści edukacji globalnej na lekcjach i w projektach młodzieżowych [działanie zrealizowane - łącznie w szkoleniach stacjonarnych i online wzięło udział ok. 200 osób];
 • lokalne kampanie edukacyjno-informacyjne promujące wrażliwe tematy globalne i Cele Zrównoważonego Rozwoju realizowane przez zespoły uczniowskie przy wsparciu nauczycieli i nauczycielek [działanie zrealizowane - łącznie młodzież przeprowadziła 70 projektów - link 1 i link 2 do opisów wybranych działań];
 • szkolenia dla uczniów i uczennic wspierające realizację lokalnych kampanii edukacyjno-informacyjnych [zapraszamy do aktualności po więcej informacji o obecnych/planowanych szkoleniach];
 • konferencje i spotkania wspierające wdrażanie edukacji globalnej na lekcjach przedmiotowych w polskich i europejskich szkołach – skierowane do dyrekcji, władz oświatowych, instytucji szkolących i doskonalących nauczycieli i nauczycielki oraz wydawców materiałów edukacyjnych [zapraszamy do aktualności po więcej informacji o obecnych/planowanych wydarzeniach];  
 • międzynarodowa współpraca w wypracowywaniu materiałów - link do prezentacji dotychczasowych rezultatów w całym konsorcjum;
 • przygotowanie broszury w języku angielskim prezentującej założenia metodologiczne do włączania elementów edukacji globalnej w kształceniu przedmiotowym oraz zawierającej zestaw gotowych scenariuszy na lekcje przedmiotowe wypracowanych przez partnerów projektu [działanie zrealizowane - link do publikacji].

            

 

Projekt w "Świat z klasą" jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz był współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.