14 Grudnia 2018

Nasz projekt dobiega końca. Przez pół roku wspólnie pracowałyśmy/liśmy nad wprowadzeniem perspektywy równości płci na lekcjach STEM - dziękujemy za zaangażowanie!

13 Grudnia 2018

Nowe scenariusze lekcji, karty pracy i przewodniki merytoryczne

19 Listopada 2018

Co może zainspirować młodzież do podążenia ścieżką nauk ścisłych? Skąd czerpać przykłady kobiet, które zdecydowały się na zawody postrzegane jako „męskie”? Kim są lokalne bohaterki STEM?

17 Października 2018

 

Jak zachęcać uczniów i uczennice do przedmiotów ścisłych? Co my – nauczycielki i nauczyciele – możemy robić, by wspierać młodzież w odkrywaniu swoich uzdolnień i predyspozycji do STEM?

27 Sierpnia 2018

Chcesz sprawdzić, czy Twoja praca z młodzieżą jest wolna od stereotypów płci?
Zależy Ci na równych szansach uczennic i uczniów na lekcjach z przedmiotów ścisłych, przyrodniczych i na informatyce?