PROJEKTY MŁODZIEŻOWE: kampanie informacyjne

Tym co wyróżnia kampanię informacyjną spośród innych projektów jest jej główny cel: przekazać wiedzę na dany temat w szkole czy społeczności lokalnej.

Zachęcamy do tego, by działania informacyjne opierać na Celach Zrównoważonego Rozwoju, które mają wartościowy przekaz, na którym łatwo oprzeć działania, są swoistym przewodnikiem do zmieniania świata na lepsze. 

 

Działania z uczniami i uczennicami można oprzeć na poniższym materiale: