Wszyscy – zarówno młodzież, jak i dorośli – swoimi decyzjami wpływamy na sytuację ludzi w innych częściach świata (a oni wpływają na nas). Aby odnaleźć się w tej sieci powiązań i pozytywnie wpływać na swoje otoczenie, młodzi ludzie powinni rozumieć procesy rządzące funkcjonowaniem tzw. „globalnej wioski”, w której żyjemy.

Jest to wezwanie do działania dla nas wszystkich – obywateli i obywatelek, ale także rządów, sektora prywatnego i instytucji międzynarodowych. Sprawiedliwy, zrównoważony i pokojowy świat dla każdego jest zobowiązaniem podjętym przez ONZ w 2015 roku i doprecyzowanym poprzez 17 celów zwanych Celami Zrównoważonego Rozwoju.

Praca metodą projektu uczniowskiego stwarza możliwość wykorzystania w praktyce wiedzy i pomysłów z obszaru edukacji globalnej, wzmacniając jednocześnie wiele umiejętności kluczowych, takich jak komunikacja, rozwiązywanie konfliktów czy twórcze myślenie.

 

Praca metodą projektu młodzieżowego poświęconego trudnym zagadnieniom globalnym wymaga stworzenia bezpiecznej i otwartej przestrzeń, w której każdy uczeń i uczennica może swobodnie poznawać dane zagadnienia, a jednocześnie uznaje że wolność słowa nie jest wymierzona w prawa i wartości drugiego człowieka.

Poruszanie w szkole tematyki globalnej to duża odpowiedzialność nauczyciela i nauczycielki. W Polsce, tak jak w innych krajach, istnieje wiele stereotypów dotyczących krajów Południa. Zajmując się edukacją globalną, powinniśmy te stereotypy przełamywać, pokazując kontekst, w jakim powstały oraz przyczyny i konsekwencje ich stosowania. U podstaw edukacji globalnej leżą takie wartości jak: godność człowieka, równość, sprawiedliwość i różnorodność. Te same idee przyświecją Celom Zrównoważonego Rozwoju.

 

Celem edukacji globalnej jest zmiana świata poprzez zmiany w szkole. Chcemy oddziaływać na wielu poziomach, wierząc, że wyłącznie wiedza połączona z umiejętnościami i postawami jest w stanie zmienić ten świat na lepsze. Przeczytaj w naszej publikacji o jakich kompetencjach mowa: Edukacja globalna w szkole podstawowej na zajęciach przedmiotowych, CEO, 2018.

Strona powstała w ramach projektu "Ścieżki do Celów" współfinansowanego w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Materiał jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0 Międzynarodowe. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Centrum Edukacji Obywatelskiej. Utwór powstał w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej realizowanej za pośrednictwem MSZ RP w roku 2019. Zezwala się na do-wolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, o posiada-czach praw oraz o programie polskiej współpracy rozwojowej.