Promocja każdego wydarzenia ma ogromne znaczenie – to od niej zależy, ile osób dowie się o działaniu grupy projektowej i ile osób weźmie udział w wydarzeniu. Publiczna prezentacja rezultatów Waszego projektu będzie wspaniałą okazją do pokazania, co zrobiliście i czego się nauczyliście, a jednocześnie zmobilizuje Was do większego zaangażowania w realizację projektu.

Aby działania promocyjne były skuteczne, należy przyjrzeć się temu do kogo chcecie skierować promocję czyli wybrać grupy docelowe. Weźcie pod uwagę zarówno grupy odbiorców działań, jak i grupy potencjalnych sojuszników. 

 

W jaki sposób chcemy informować o naszym projekcie? Jakie mamy możliwości i zasoby? Co mamy do dyspozycji i co się najbardziej sprawdzi? Najlepiej wybrać kilka kanałów promocji!

Strona powstała w ramach projektu "Ścieżki do Celów" współfinansowanego w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Materiał jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0 Międzynarodowe. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Centrum Edukacji Obywatelskiej. Utwór powstał w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej realizowanej za pośrednictwem MSZ RP w roku 2019. Zezwala się na do-wolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, o posiada-czach praw oraz o programie polskiej współpracy rozwojowej.