19 Października 2017

Publikacja zawiera 10 scenariuszy zajęć z zakresu edukacji globalnej, przeznaczonych do wykorzystania na godzinach wychowawczych.

19 Października 2017

Publikacja „Cały świat w klasie”, zawieraja 20 ćwiczeń z zakresu edukacji globalnej. To stosunkowo nowe zagadnienie w polskiej szkole. Jego celem jest tłumaczenie młodym ludziom, jak funkcjonuje współczesny, zglobalizowany świat, w którym wszyscy, niezależnie od kraju zamieszkania, zależymy od siebie nawzajem.