„A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre”. Wyrażamy swą wdzięczność Bogu za świat, który stworzył dla nas

Scenariusz uświadamia uczniom i uczennicom, że piękno stworzonego świata to dzieło Boga Stwórcy, zachęca do odkrywania w świecie Jego śladów oraz uczy odpowiedzialności za to, co ich otacza. Młodzież poznaje zagrożenia dla środowiska naturalnego oraz całej ludzkości wynikające z niewłaściwej działalności człowieka i zastanawia się, jak zmienić swoje nawyki na bardziej odpowiedzialne.

 

Załączone dokumenty: 
  1. 1. Gea wdziecznosc.pdf (1MB)