Plakaty "Ścieżki do Celów"

Zapraszamy do pobrania plakatów dotyczących 3 aspektów zrównoważonego rozwoju: środowiska, gospodarki i społeczeństwa.

Instrukacja wypełniania plakatu.

 

 

1. Współzależności opisane w górnej części plakatu to powiązania pokazujące nasz wpływ na innych ludzi i miejsca na świecie.

2. W tytule plakatu zaproponowano, jaką decyzję możemy podjąć, by świat stał się lepszy.

3. W dalszej części są wskazane konsekwencje naszej decyzji.

4. To ciekawostki, które tłumaczą źródło tych konsekwencji, na przykład: gdy nie jemy mięsa, zużywa się mniej wody, ponieważ do produkcji mięsa zużywa się więcej wody niż do produkcji roślin.

5. To długofalowe skutki naszej decyzji.

6. To przestrzeń dla grup: zaznaczcie, jakie powiązania widzicie pomiędzy wymienionymi zjawiskami, konsekwencjami naszych decyzji.

7. W tym miejscu przyklejcie ikony Celów Zrównoważonego Rozwoju, do których realizacji przyczynia się decyzja opisana na plakacie.

8. Miejsca na imiona osób, którym blisko do podjęcia tej decyzji – do dalszej pracy.