W świat z klasą

„W świat z klasą” to polska edycja międzynarodowego projektu „Global Issues – Global Subjects” realizowanego przez konsorcjum organizacji z Anglii, Austrii, Czech, Polski, Francji, Słowacji, Słowenii, Szkocji, Węgier i Włoch. Celem projektu jest systematyczne włączanie wątków edukacji globalnej, Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ i wrażliwych kwestii globalnych: migracji, zmiany klimatu oraz równości płci, do nauczania przedmiotowego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej oraz wsparcie nauczycieli w tym zakresie.

 

Podczas realizacji projektu odbędą się następujące działania:

- badanie na temat obecności edukacji globalnej w szkole oraz potrzeb i możliwości wspierania nauczycieli i nauczycielek w jej wdrażaniu na początku projektu oraz ewaluacja skuteczności wprowadzanych narzędzi przez cały okres realizacji projektu;

 

- wypracowanie założeń metodologicznych do włączania elementów edukacji globalnej w kształceniu przedmiotowym – w tym uwzględniania szczególnie wrażliwych tematów jak migracje, zmiany klimatyczne i równość płci oraz Celów Zrównoważonego Rozwoju;

- dopracowanie dotychczas wydanych publikacji CEO nt. edukacji globalnej do potrzeb nowej podstawy programowej;

- wypracowanie nowych materiałów do pracy z edukacją globalną na lekcjach przedmiotowych;

 

- semestralne kursy prowadzone zintegrowaną metodą kształcenia (blended learning) dla nauczycieli i nauczycielek przedmiotowych nt. włączania treści edukacji globalnej podczas lekcji przedmiotowych;

- 1-dniowe szkolenia dla nauczycieli i nauczycielek przedmiotowych nt. włączania treści edukacji globalnej na lekcjach;

 

- lokalne kampanie edukacyjno-informacyjne promujące wrażliwe tematy globalne i Cele Zrównoważonego Rozwoju realizowane przez zespoły uczniowskie przy wsparciu nauczycieli i nauczycielek;

- szkolenia dla uczniów wspierające realizację lokalnych kampanii edukacyjno-informacyjnych;

 

- konferencje i spotkania wspierające wdrażanie edukacji globalnej na lekcjach przedmiotowych w polskich i europejskich szkołach – skierowane do dyrekcji, władz oświatowych, instytucji szkolących i doskonalących nauczycieli i nauczycielki oraz wydawców materiałów edukacyjnych.