Przedsiębiorcze inicjatywy

Poznaj działania, które wykorzystują odnawialne źródła energii i są impulsem dla lokalnych społeczności do rozwoju! Przedstawione inicjatywy wyróżniono nagrodą Ashden Awards w 2015.

Film stworzony przez Ashden Awards (2015) przedstawia inicjatywę SRSP, która wykorzystuje energię wody do produkcji elektryczności w górskich terenach Pakistanu.
Tłumaczenie: Centrum Edukacji Obywatelskiej

 

Film stworzony przez Ashden Awards (2015) przedstawia inicjatywę Enertiva, która wykorzystuje energię słońca do ogrzewania wody i czyszczenia sprzętu w lokalnej mleczarni.
Tłumaczenie: Centrum Edukacji Obywatelskiej

 

Film stworzony przez Ashden Awards (2015) przedstawia inicjatywę SteamaCo upowszechniającą wykorzystanie energii słonecznej w wiejskich obszarach Kenii.
Tłumaczenie: Centrum Edukacji Obywatelskiej