Pływające pola w Bangladeszu ///

 


Pływające pola uprawne w Bangladeszu from Edukacja Globalna

Wyzwanie

  • Dużą część regionu Gaibandha w Bangladeszu w porze monsunowej pokrywa woda, uniemożliwiając uprawę.
  • Zmiany klimatu spowodowału wydłużenie pór monsunowych i silniejsze opady, przez co w Bangladeszu produkuje się coraz mniej żywności.
  • Powodzie w kraju są coraz dotkliwsze dla ludności. Zalewane są pola uprawne, domy ulegają dewastacji, tysiące rodzin zmagają się z głodem i chorobami. 

Praktyczne działanie

  • Korzystając z tradycyjnych technik i współpracy z mieszkańcami Practical Action  ulepszyło technologię pozwalającą uprawiać żywność na terenach pozostających pod wodą. Pływające pole uprawne zakłada się przy użyciu hiacyntów wodnych, które tworzą unoszącą się na wodzie tratwę. Pokrywa się ją glebą i krowim nawozem. Na takim podłożu można uprawiać warzywa.
  • Tratwę trzeba co roku budować na nowo, ale starą można wykorzystać jako nawóz w porze suchej. Tratwy mogą przepływać z miejsca na miejsce,  są więc idealnym rozwiązaniem dla rodzin, które straciły dom i ziemię. Dzięki tratwom wiele rodzin może rozpocząć nowe życie w nowym miejscu. 

Korzyści…

  • Teraz wiele rodzin, takich jak rodzina Rajani, ma wystarczająco dużo pożywienia,  by odegnać głód, a nawet, by zarobić dodatkowe pieniądze, sprzedając niewielkie nadwyżki żywności na miejscowym targu. 
  • “Moje życie się zmieniło. Mam teraz dość jedzenia w czasie powodzi i mogę przekazać trochę żywności krewnym, by im pomóc.” Tara Begum


Prezentacja stworzona przez organizację Practical Action i przetłumaczona przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej.