Polska według statystyk ///

Materiał w PDF >> kliknij, aby pobrać

 

Twoje skojarzenia

 
Wskaźnik Dane Rok, z którego pochodzą dane
Powierzchnia w km 2 312 685 km² -
Liczba mieszkańców 38, 53 milionów 2011
Produkt krajowy brutto $ 814,100 miliardów 2012
Towary eksportowe Maszyny i urządzenia mechaniczne, towary średnio przetworzone, żywność, mięso
Towary importowane Maszyny i urządzenia mechaniczne, towary średnio przetworzone, żywność, chemikalia, paliwa, lubrykanty
Dług publiczny 53,80% PKB 2012
Stopa bezrobocia 12,6% 2012
Poziom alfabetyzacji 99.5% 2010
Średnia długość życia 76,45 lat 2013
Nierówności społeczne ( pozycja w rankingu 136 zindeksowanych krajów wg wskaźnika GINI, gdzie 136 pozycja oznacza najmniejsze nierówności) 42.5 2009
Deklarowany poziom zadowolenia z życia 5.8 2013
Zużycie energii 155,000 GWH 2010
Udział energii odnawialnej w strukturze zużycia energii 8,8% 2010
Ślad ekologiczny ekologiczny (liczba planet potrzebna by zachować styl życia mieszkańców) 3,9 2013

 

Źródła:

http://www.imf.org/external/pubs/ft/dsa/pdf/dsacr11318.pdf

http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/SE_zuzycie_energii_gosp_dom_2009.pdf

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/

http://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI

http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL

http://www.mg.gov.pl/node/16465

http://www.happyplanetindex.org/data/