O równości płci i wyzwaniach kobiet na świecie - scenariusz

Podczas lekcji młodzież poznaje wyzwania, z jakimi mierzą się kobiety na świecie oraz zastanawia się nad stereotypami dotyczącymi płci i rolami społecznymi pełnionymi przez kobiety i mężczyzn. Uczniowie i uczennice samodzielnie określą, jakie znaczenie dla rozwoju państw i społeczeństw ma równość płci.

 

Załączone dokumenty: 
  1. 1. 01 o rownosci plci.pdf (568KB)